Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van GroenLinks Den Haag nodigt de Haagse leden en geïnteresseerden uit voor de 3e Algemene Ledenvergadering van 2018, te houden op 12 december as. op de Bridgesociëteit, Noordeinde 10B.

We leggen als nieuw bestuur ons plan 2019 voor en horen ook graag van jullie wat je belangrijk vindt. Ook is er weer gelegenheid om met de fractieleden van gedachten te wisselen over actuele kwesties.
Ons Permanente Campagne Team geeft een update over de campagne voor de Provinciale Staten. 

Kom je voor het eerst op een ALV? Meld je even bij binnenkomst: er staan mensen klaar om je de weg te wijzen en eventuele vragen te beantwoorden.

De stukken kunnen worden gevonden op deze pagina.

Locatie

Bridgesociëteit "Noordeinde"
Noordeinde 10B
2514 GH Den Haag
Nederland