Agenda ALV GroenLinks Den Haag 26 juni

15.30 - 15.35 uur   Welkom door afdelingsvoorzitter Liesbeth Hofs

15.35 - 15.40 uur   Verslag ALV 24 maart*

15.40 - 16.25 uur   Gesprek met Liesbeth van Tongeren*

16.25 - 16.40 uur   Gemeenteraadsverkiezingen 2022

- update programmacommissie

- update kandidatencommissie

- update linkse samenwerking

16.40 - 16.45 uur    Pauze

16.45 - 16.55 uur    Analyse Haagse Tweede Kamer campagne door het campagneteam

16.55- 17.05 uur Actualiteiten fractie

17.05 - 17.25 uur   Themasessies fractie, campagneteam en linkse samenwerking

17.25 - 17.35 uur   Update werkgroepen

17.35 - 17.45 uur   Zeepkist

17.45   Rondvraag en sluiting

N.B. Als je aandacht wil vragen voor een sociaal of duurzaam initiatief mag je aan het einde plaatsnemen op de zeepkist. Graag even aanmelden via secretaris@groenlinksdenhaag.nl.

We hopen dat je mee komt praten! Je kunt je hier alvast aanmelden: