Op zaterdag 8 oktober houden we vanaf 14.30 onze volgende algemene ledenvergadering. Uiteraard ben jij van harte uitgenodigd.

Tijdens de vergadering nemen we afscheid van een aantal bestuursleden en leden van de kandidatencommissie. Ook stemmen we direct over hun opvolgers. Daarnaast gaan we samen in gesprek over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen onze afdeling.

Hieronder vind je alvast de volledige agenda. Deze wordt ook samen met het verslag van de vorige ALV en de andere stukken op onze website gezet.

We treffen elkaar bij Grand Café Utopie. Na de vergadering is er gelegenheid voor napraten en bijkletsen met een drankje.

Agenda:

14.30 Opening door afdelingsvoorzitter Niels Dekker

14.35 Verslag ALV 22 juni

14.40 Afscheid van vertrekkende bestuursleden, KC-leden en DMM

15.00 Even voorstellen!

15.20 Vacatures bestuur en KC - voordracht en stemming

15.50 Bekendmaken uitslag stemmingen

16.00 Ledengesprek Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid

16.30 Update werkgroepen

16.45 Zeepkist en rondvraag

17.00 Sluiting