Het bestuur van GroenLinks Den Haag vergadert elke twee weken (met uitzondering van vakantieperiodes). Tijdens de vergaderingen wordt er gesproken over alles dat te maken heeft met onze vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse bezigheden van GroenLinks Den Haag die betrekking hebben op de leden. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroepen, evenementen en ledenwerving.

Leden van GroenLinks Den Haag mogen bij bestuursvergaderingen aanwezig zijn. Dit kan door een mailtje te sturen aan onze voorzitter Niels Dekker (voorzitter@groenlinksdenhaag.nl). Geef in het mailtje aan over welk thema je het graag wil hebben met het bestuur. Je wordt dan uitgenodigd voor de vergadering.