Bijeenkomst werkgroep Sociaal

Iedereen is welkom. Voor meer informatie zie de pagina van de werkgroep.

Locatie

Stagehuis Schilderswijk
Teniersstraat 13B
2526 NX Den Haag
Nederland