Het huis-aan-huizen is een leuke en laagdrempelige manier om campagne te voeren. We gaan namelijk samen met andere GroenLinksers de stad in om met bewoners te praten. Iedereen is welkom (maar meld je wel even aan vanwege de corona-maatregelen). We vragen mensen hoe het gaat in hun buurt en wat ze denken dat daar beter kan. Dit nemen we mee voor onze raadsleden, die met deze onderwerpen aan de slag kunnen.

Van tevoren is er een korte uitleg en we gaan in tweetallen de straat op. Na afloop komen we weer samen om te bespreken wat we allemaal gehoord hebben. Klinkt goed? Meld je aan en ga mee!

Wil je meer weten? Bekijk dan deze video waar in Sam uitleg geeft over het huis-aan-huizen.

Trainingsvideo huis-aan-huis campagne Afspelen op YouTube