Fractievoorzitter Arjen Kapteijns
Fractievoorzitter Arjen Kapteijns

‘Boter bij de vis’ en andere successen in de gemeenteraad

‘A little less conversation, a little more action please’. Met deze songtekst van Elvis begon de bijdrage van fractievoorzitter Arjen Kapteijns in de gemeenteraadsvergadering van 2 november. En er kwam actie! GroenLinks behaalde weer mooie resultaten bij de begrotingsbehandeling. Hierbij een korte samenvatting.

Boter bij de vis voor duurzaamheid

Het belangrijkste voorstel ging over het beter borgen van duurzaamheid in de begroting. Vorig jaar al werd een voorstel van GroenLinks aangenomen om bij ieder raadsbesluit duidelijk te maken wat het effect ervan is op milieu en klimaat. Helaas is hier tot op heden nog weinig mee gedaan. Daarom riep fractievoorzitter Arjen Kapteijns het college dringend op hier nu echt werk van te maken en twee full time ambtenaren hiervoor beschikbaar te stellen.

De titel van het voorstel bleek overigens gevoelig te liggen. De Partij van de Dieren wilde niet als mede-indiener te boek staan vanwege de titel ‘boter bij de vis’! Gelukkig werd het voorstel met brede steun aangenomen.

Zie ook: https://denhaag.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-en-pvda-klimaateffect-va...

Duurzame bevoorrading

Een ander mooi resultaat was het aangenomen voorstel om duurzame distributie makkelijker te maken in Den Haag. Elf logistieke dienstverleners willen samen aan de slag om winkels en bedrijven op een efficiënte en duurzame manier te bevoorraden. Samen met D66 vroeg GroenLinks het college om deze pilot mogelijk te maken, bij voorkeur ergens op de Binckhorst.

Aanbesteding jeugdzorg

GroenLinks trok aan de bel na een noodkreet van jeugdzorgorganisaties. De aanbestedingsregels brengen de kwaliteit van de jeugdzorg in gevaar. Deelnemende partijen mogen volgens de regels geen afspraken met elkaar maken omdat dit tot oneerlijke concurrentie kan leiden. Maar omdat iedere vorm van overleg nu stil te komt liggen dreigen dingen fout te gaan. Een voorstel van GroenLinks om inhoudelijk overleg en praktische samenwerking mogelijk te maken tijdens de aanbestedingsprocedure werd gelukkig aangenomen.

Steun voor Stichting SABR

GroenLinks is blij met de toezegging dat Stichting Steunpunt SABR in de Schilderswijk, ook in 2018 financieel steun krijgt. De stichting doet ontzettend nuttig werk om vrouwen de taal te leren en aansluiting te geven bij onze stad. Het door velen geprezen project Oumnia works, een empowerment-programma voor (moslim)moeders, komt uit deze mooie stichting voort.

Geen gezeik, meer openbare wc’s!

Er komen meer openbare wc’s in Den Haag. Mannen kunnen gebruiken maken van een aantal urinoirs in de stad. Maar voor vrouwen is er nu maar één plek waar je terechtkan als de nood hoog is. Daar komt nu gelukkig binnenkort verandering in dankzij een plan van GroenLinks samen met de Haagse Stadspartij.

Zie ook: https://denhaag.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-en-haagse-stadspartij-zi...

Hondenlosloopgebied in park de Verademing

GroenLinks en de VVD hebben samen gepleit voor een volwaardig en veilig losloopgebied voor honden in park de Verademing. Het park gaat op de schop en dat dreigde slecht uit te pakken voor honden en hun eigenaren. Buurtbewoners trokken aan de bel over plannen voor een nieuwe uitlaatplek die te klein is voor honden om te rennen en onveilig gelegen is tussen de trambaan en de kade. Dat plan is nu gelukkig van tafel.