“Burgemeester moet oproep Kinderpardon ondersteunen”

De Haagse fracties van de PvdA en GroenLinks zijn teleurgesteld dat de Haagse burgemeester de oproep niet heeft ondertekend om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon. “Ongeveer 90 burgemeesters, waaronder die van grote steden als Rotterdam en Utrecht hebben de oproep inmiddels ondersteund. We roepen de Haagse burgemeester op hetzelfde te doen.”,  aldus raadsleden Martijn Balster (PvdA) en Inge Vianen (GroenLinks).

Onlangs bleek dat asielkinderen alleen mogen blijven als ze minimaal vijf jaar onder Rijkstoezicht hebben gestaan. De Nationale Kinderombudsman stelde dit onlangs aan de orde in een brief aan staatssecretaris Teeven van Justitie. De afspraak is dat de staatssecretaris ruimhartig kijkt naar de asielkinderen die net buiten de pardonregeling vallen. “Daarvoor heeft Teeven de ruimte en de bevoegdheid”, stellen de raadsleden. “Veel kinderen zijn inmiddels diep geworteld in de Nederlandse samenleving. Ze gaan hier naar school en zitten bijvoorbeeld op een sportclub. Deze kinderen horen bij de Nederlandse samenleving.”