Arjen Kapteijns
Arjen Kapteijns

Arjen’s Haagse maand in de Raad: Èchte oplossingen voor de weerbarstige Weimarstraat.

Met de verkiezingen voor de provincie en de Eerste Kamer hebben we als GroenLinks een flinke stap gezet in de groei van onze beweging. Ook in Den Haag hebben weer meer mensen hun stem aan ons toevertrouwd: het aantal Haagse wijken waar we de grootste partij zijn is gegroeid van twee bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar naar zes wijken nu. Natuurlijk gingen de verkiezingen vooral over landelijke thema’s, maar al die gesprekken aan de deur die onze campaigners de afgelopen maanden voerden hebben hier ook zeker aan bijgedragen. En dit blijven we doen.

Hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer verantwoordelijkheid we als GroenLinks dragen om onze stad verder te brengen. Er zijn ook steeds meer mensen die een beroep op ons doen en een oplossing vragen voor een probleem in hun straat of wijk. En dat is terecht.

Neem nu de wijken Valkenbos en Regentessekwartier, twee wijken waar we als GroenLinks al langer de grootste partij zijn. Dwars door deze wijk loopt de Weimarstraat. En met het stuk Weimarstraat tussen de Beeklaan en de Valkenboslaan gaat het al jaren bergafwaarts met de leefbaarheid en de veiligheid. Te veel pandjesbazen die woningen opkopen en splitsen, een te eenzijdig winkelaanbod van telefoonwinkels en nagelstudio’s, te veel slijterijen die tot laat open zijn en een overconcentratie aan coffeeshops leiden er samen toe dat het rondom de straat steeds minder aangenaam wordt. Samen met buurtbewoners pakten actieve leden van onze Werkgroep Sociaal dit signaal op, door een goedbezochte bijeenkomst te organiseren in het nieuwe pand Wij Weimar.

Als me iets duidelijk geworden, is het wel dat een aanpak om het afglijden van de Weimarstraat om te draaien niet simpel is en het ook een langere adem vergt. Want naast genoemde problemen zijn er ook sterke aanwijzingen dat ondermijning (vermenging van de onder- en bovenwereld) een belangrijke rol speelt bij de overlast. Als GroenLinks moeten we niet wegkijken voor dit soort problemen. Juist het thema veiligheid mogen we niet laten kapen door rechtsere partijen, omdat GroenLinks nodig is voor échte oplossingen die de bron van het probleem aanpakken.

Roepen om strenge straffen voor criminelen helpt onze stad namelijk niet verder, het gesprek voeren hoe gemeentelijke diensten beter kunnen samenwerken om zo schimmige praktijken gerichter aan te pakken en de pakkans te vergroten wèl.

De vaak genoemde suggestie om coffeeshops te sluiten is geen oplossing, omdat dit de straathandel aanwakkert. Een betere spreiding van coffeeshops over de hele stad kan echter wèl helpen. De straat volhangen met camera’s werkt grotendeels averechts, omdat je de problemen dan alleen een stukje verplaatst. Het aanscherpen- en handhaven van het vestigingsbeleid en het samen met bewoners en ondernemers kijken naar de gewenste winkelmix kan de problematiek daadwerkelijk verhelpen.

Met het groeien van onze beweging voel ik een nog grotere verantwoordelijkheid om er voor álle mensen in Den Haag te zijn en ook weerbarstige problemen als onveiligheid en ondermijning niet uit de weg te gaan. Dat doen we met ons eigen verhaal, vanuit onze eigen waarden en altijd samen met onze leden, bewoners en alle partijen. En altijd om bij te dragen aan een èchte oplossing.