De raadsvergadering in een notendop: moties 5 oktober ‘17

[Moties] - De highlights van de laatste raadsvergadering: raad stemt tegen de verkoop van Eneco-aandelen, onvoldoende steun voor het stopzetten van subsidie aan Shell, meer groen en minder blik aan de Petroleumhaven en efficiënter gebruik van parkeerplekken.

Meerderheid raad kiest voor behoud Eneco-aandelen

De meerderheid van de gemeenteraad koos voor het behouden van de gemeente-aandelen in Eneco. En dat is heel goed nieuws wat GroenLinks betreft!

Eneco is een energiebedrijf dat zich sterk inzet voor duurzaamheid. Bij verkoop van het bedrijf kunnen die duurzaamheidsambities in gevaar komen. Het risico bestaat dat het bedrijf in handen komt van een partij die veel minder wil investeren in de energietransitie. Ook is het als aandeelhouder makkelijker om samen met Eneco op te trekken als het gaat om energiebesparing en het verduurzamen van onze warmtebronnen.

Daarnaast is Eneco een belangrijke werkgever in onze regio. Ook vanuit dit oogpunt vindt GroenLinks de verkoop van de aandelen onverstandig.  We zijn dan ook zeer tevreden met het principebesluit de aandelen in ieder geval voorlopig te behouden. Een definitief besluit moet nog genomen worden na de verkiezingen in maart ’18.

Zie ook: GroenLinks-fracties: zet Eneco niet in de uitverkoop

Niet genoeg steun voor stopzetten subsidie aan Shell

Een motie van GroenLinks om ervoor te zorgen dat Shell in de toekomst geen subsidie krijgt voor het organiseren van een festival, kreeg helaas niet genoeg steun.

GroenLinks Den Haag is fel tegen de subsidie van 100.000 euro van de gemeente aan Shell voor het Discovery Festival op het Malieveld. Deze subsidie komt uit het potje voor onderwijs, wat het extra wrang maakt aangezien veel scholen en educatieve instellingen onder enorme druk staan. Gemeenschapsgeld hoort niet besteed te worden aan het subsidiëren van de activiteiten van een miljardenbedrijf.

Daarnaast vindt GroenLinks dat een klimaatonvriendelijk bedrijf als Shell dat zich nagenoeg geheel richt op fossiele brandstoffen, geen rol hoort te spelen in het onderwijs van onze kinderen. Op het festival voor scholieren, presenteert Shell zichzelf als bedrijf dat zich inzet voor een duurzame toekomst.

De motie kreeg geen steun van D66, VVD, CDA en PVV en haalde het daarom net niet. Het ziet er nu naar uit naar uit dat Shell weer een ton tegemoet kan zien van wethouder Saskia Bruines (D66).

Zie ook: GroenLinks vraagt burgemeester weg te blijven bij Shell-festival

Gebiedsontwikkeling Petroleumhaven groener en minder parkeerplaatsen

In het havengebied tussen de stations Holland Spoor en Moerwijk wordt een woningbouwproject ontwikkeld met meer dan 400 woningen.  Dankzij moties van GroenLinks komen er minder parkeerplaatsen én wordt het gebied klimaatbestendiger ingericht met meer bomen en groen.

Zie ook: 10-puntenplan parkeerbeleid

Dubbelgebruik parkeerplekken

Bij het debat over parkeren werd ook nog een meerderheid gevonden voor een motie die oproept om meer gebruik te maken van bestaande parkeerplaatsen van bedrijven en organisaties in drukke woonwijken. Deze parkeerplaatsen worden overdag gebruikt door werknemers, maar ’s-avonds zouden daar prima wijkbewoners gebruik van kunnen maken. De mogelijkheden hiertoe gaan nu serieus in kaart gebracht worden.

Zie ook: 10-puntenplan parkeerbeleid