GroenLinks organiseert stadsconferentie: “Wij gaan die krachten bundelen.”

Op 9 november organiseert GroenLinks Den Haag haar eerste stadsconferentie. In Brouwerij De Prael maken volksvertegenwoordigers samen met bewoners en initiatieven plannen voor een stad waarin iedereen mee kan doen. Voorzitter Liesbeth Hofs: “Den Haag lijkt vaak verdeeld, maar veel bewoners en organisaties zijn bezig om onze stad te verbinden. Wij gaan die krachten bundelen.”
 

Den Haag is de meest gesegregeerde stad van Nederland: mensen leven langs elkaar heen en nergens is de kloof tussen arm en rijk zo groot als hier. Toch is GroenLinks hoopvol dat verandering mogelijk is. “Onze vrijwilligers en raadsleden gaan vaak de wijken in om met bewoners te praten over wat er speelt en tegen welke problemen mensen aanlopen”, aldus Hofs. “Telkens komen zij weer terug met hetzelfde gevoel: er is meer wat ons verbindt dan wat ons scheidt. Dat maken we op de stadsconferentie zichtbaar."
 
GroenLinks wil bewoners, experts, wijkinitiatieven en volksvertegenwoordigers laten samenwerken op de grote uitdagingen die in onze stad spelen. De stadsconferentie vormt daarbij de eerste stap, met sessies over een eerlijke energietransitie, uitval in het MBO en discriminatie op de arbeidsmarkt. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: “Inclusief onderwijs, de energietransitie en een eerlijke arbeidsmarkt zijn bij uitstek uitdagingen die wij als stad alleen echt kunnen oppakken als we daar iedereen bij meenemen. De ervaringen en ideeën van bewoners en initiatieven zijn daarbij leidend.”
 
De stadsconferentie wordt ingeleid door Amsterdamse Wethouder Touria Meliani. Zij zal, vanuit haar ervaring met het diverser maken van de cultuursector, haar perspectief geven op inclusie en een stad voor iedereen. De rest van de dag gaan wethouder Liesbeth van Tongeren en raadsleden van GroenLinks de stad in om met bewoners in gesprek te gaan. Haagse organisaties en initiatieven als Stichting Leren Doen, Stichting DAB-DER, vrouwenorganisaties Stichting Yasmin en Moeder & Dochter en belangenorganisatie voor Europese migranten IDHEM zijn er ook bij.
 
Wil je er ook bij zijn? Toegang voor de stadsconferentie is gratis, maar er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Geef je daarom op via https://denhaag.groenlinks.nl/agenda/stadsconferentie.