GroenLinks ziet ‘miljoenenkans’ voor isolatie en aanpak schimmel bij Vestia

Woningcorporatie Vestia ontvangt een afkoopsom van 175 miljoen euro van de Deutsche Bank, als schikking voor het derivatenschandaal dat in 2012 naar buiten kwam. GroenLinks Den Haag ziet dit als een ‘miljoenenkans’ om Haagse woningen versneld te verduurzamen en schimmelproblematiek aan te pakken.
 
Veel Hagenaars kampen met achterstallig onderhoud en schimmel in hun woningen. Vavier: “Eerder stelde Vestia dat het hier voorlopig weinig aan kan doen als gevolg van haar tekorten. Nu het schip met geld binnenkomt is er weer financiële ruimte om problemen aan te pakken waar bewoners nu last van hebben. Dan kan Vestia gelijk doorpakken met het verduurzamen van de woningvoorraad.”
 
GroenLinks wil dat het nieuwe geld op zo’n manier wordt gebruikt dat huurders snel de voordelen zullen merken. Ook moet de gemeente kijken op welke manieren het Vestia kan aanmoedigen om het geld niet bij de reserves terecht te laten komen, maar juist de leefomstandigheden van bewoners te verbeteren. “Met het isoleren en verduurzamen van woningen pakken we klimaatverandering aan en wordt  de energierekening van veel Hagenaars fors lager.”, aldus Vavier. “Bovendien kan een versnelde schimmelaanpak niet langer op zich laten wachten: Hagenaars met een kleine portemonnee leven hierdoor in ongezonde omstandigheden. Dat moet snel veranderen.”
 
GroenLinks heeft het stadsbestuur via schriftelijke vragen verzocht om invloed uit te oefenen op Vestia om de verduurzaming en schimmelaanpak te versnellen.