Mariëlle Vavier: 'Meer aandacht voor vergroening en mensen meer betrekken bij wat er speelt in hun eigen wijk'

Op 9 juni 2016 werd Mariëlle Vavier beëdigd als de nieuwe fractievertegenwoordiger van GroenLinks Den Haag  Zij volgde hiermee Esther Punte op.  Mariëlle is de afgelopen jaren al in verschillende functies binnen de partij actief geweest. Van 2011 tot 2015 was ze steunfractielid van de Statenfractie, in de periode 2012-2013 was ze lid van de lokale kandidatencommissie, en tot  haar aanstelling als fractievertegenwoordiger was ze lid van het bestuur van GroenLinks Den Haag. GroenLicht sprak met haar over de eerste periode in haar nieuwe functie en haar wensen voor GroenLinks en Den Haag voor de komende jaren.

Door Chantal Forêt van de GroenLicht-redactie

Had je altijd al affiniteit met de ideeën van GroenLinks en wanneer ben je meer actief geworden binnen de partij?

“Vanaf het moment dat ik stemrecht had, heb ik vrijwel altijd GroenLinks gestemd. Toen ik studeerde, ben ik lid geworden en heb in die tijd wel eens aan wat werkgroepen deelgenomen. Ergens in de jaren 90 zat ik een keer in een workshop van het landelijke verkiezingsprogramma en toen realiseerde ik me dat ik me niet meer thuis voelde bij de partij en heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Een jaar of tien geleden ben ik weer lid geworden.”

Wie of wat heeft je weer over de streep getrokken?

“Femke Halsema. De manier waarop zij politiek bedreef en de toenmalige visie van GroenLinks trok mij weer aan. GroenLinks is altijd de partij gebleven waar ik qua ideeën de meeste aansluiting mee had. Het is nog wel steeds een partij die voor een heel groot deel hoger opgeleiden met goede banen aanspreekt. Juist als  je je groene ambities waar wilt maken, is het denk ik heel belangrijk om voldoende voeling hebben met mensen die het minder goed hebben. Je moet begrijpen wat voor mensen belemmeringen kunnen zijn om bijvoorbeeld afval te scheiden of zuinig te zijn met energie. Pas dan kun je er iets aan doen.”

Hoe zou GroenLinks dit volgens jou aan kunnen pakken?

“Duurzaam Den Haag is een goed voorbeeld van hoe je effectief mensen kunt bereiken. Zij zijn actief in de Schilderswijk waar de 100-100-100 Challenge heel succesvol is geweest. Als je zoiets voor elkaar krijgt, ben je als organisatie goed bezig. De Haagse fractie van GroenLinks is klein, maar zet zich wel heel actief in om een breed publiek aan te spreken. Dat  komt mede door de inzet van het campagneteam dat veel vrijwilligers weet te mobiliseren om de straat op te gaan. De afgelopen periode heeft GroenLinks er relatief veel nieuwe leden bij gekregen waarvan een groot deel zich ook actief voor de verkiezingscampagne inzet. Op die manier is GroenLinks Den Haag zich nu zeker aan het versterken voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Dit is een heel belangrijk jaar en we hopen volgend jaar op een stuk meer zetels in de raad.”

Ben je gevraagd voor deze functie?

“ Ja, Arjen benaderde mij of ik dit wilde doen. Ik heb in eerste instantie getwijfeld. Ik vond het namelijk ook heel leuk in het bestuur en ik wist niet of ik er wel tijd voor zou hebben. Ik heb ook een drukke fulltime baan als bestuurssecretaris voor Jeugdbescherming West. Omdat mijn werkgever mij de mogelijkheid geeft om mijn uren flexibel in te delen, heb ik deze functie kunnen aanvaarden. Het bleek het beste besluit te zijn dat ik in 2016 genomen heb!”

Wat maakt jou tot een goede fractievertegenwoordiger?

“ Ik ben nieuwsgierig en bijt me in dingen vast. Als ik het gevoel heb dat ergens meer achter zit, dan vraag ik net zo lang door tot ik een helder antwoord heb gekregen. In het debat rondom de huisvesting van statushouders van het afgelopen jaar waren mij een heleboel dingen niet duidelijk. Ik ben hier op door blijven gaan en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een overleg met o.a. het COA en Vluchtelingenwerk waarin de wethouder alles uitgebreider kon toelichten. ”

Wat hoop je dat er de komende jaren allemaal gaat veranderen in Den Haag?

“ Ik hoop dat er duurzamer gebouwd en gewoond kan worden. Aan de voorraad sociale woningen kan nog veel worden verbeterd. Er komt steeds meer nieuwbouw bij en voor onderwerpen als duurzaamheid en meer groen lijkt men over het algemeen geen stap extra te willen zetten. Het aantal zonnepanelen in deze stad is bijvoorbeeld erbarmelijk laag. In het algemeen hoop ik op meer groen in woonwijken en met name in wijken als bijvoorbeeld het Laakkwartier en de Schilderswijk. Ik maak me veel zorgen om de verstening van Den Haag. Daarom ben ik bezig te onderzoeken wat we kunnen doen op het gebied van vergroening van voortuinen en gevels. Dit ga ik verwerken tot een voorstel. Het is de bedoeling dat dit uiteindelijk in de gemeentelijke bestemmingsplannen wordt opgenomen, zodat er automatisch meer aandacht moet komen voor vergroening. ”

Hoe kan volgens jou de lokale politiek, en GroenLinks in het bijzonder een rol spelen in het activeren en motiveren van de inwoners van de stad?

“Ik moet zeggen dat ik dat nu best een lastig onderwerp vind als je kijkt naar de actuele thema's in de samenleving. Mensen zijn wel degelijk betrokken bij wat er in hun omgeving  gebeurt en willen heel graag hun stem laten horen. Dat blijkt uit de vele protesten tegen het kappen van bomen in de stad en bijvoorbeeld tegen de uitbreidingsplannen van Madurodam. Burgers worden echter gedemotiveerd omdat zij  te weinig worden betrokken bij de belangrijke beslissingen die hen direct aangaan.  Als je als gemeente bijvoorbeeld besluit om minder te investeren in groenvoorziening in een bepaalde wijk, zou je dat dan eigenlijk persoonlijk aan de bewoners van die wijk moeten gaan uitleggen. Wanneer dan een paar jaar later als gevolg van die bezuinigingen bomen gekapt moeten worden omdat ze onveilig zijn geworden, kun je dat dan ook toe komen lichten. Je geeft mensen dan de gelegenheid om zich te informeren en te reageren.”

Ik begrijp dat je vrijwilliger bent bij het Vlielandkamp. Wat doe je daar precies?

“Met een groep vrijwilligers organiseren we ieder jaar een kampeervakantie naar Vlieland voor kinderen met een ondertoezichtstelling of uit pleeggezinnen en tehuizen bij wie er thuis geen geld is om met vakantie te gaan.  Het is een groep van 48 kinderen van 6 tot 12 jaar. We zitten daar een week en verkennen dan het hele eiland. Ik vind niets leuker dan met een groep kinderen de natuur in te gaan en dan te ontdekken hoe de wereld er uit ziet.  Ontzettend leuk om te doen, en je ziet die kinderen  dan ook echt opbloeien.”

Foto: Yvette Wolterinck (Eyescream Fotografie)