Nieuws over Erlijn Wenink

Betaal onterechte kosten thuiszorg uit 2019 nu terug

Hagenaars met een inkomen tot 130% van het bestaansminimum hoeven in Den Haag geen eigen bijdrage te betalen voor de thuiszorg (WMO). Ten onrechte zijn deze kosten in de eerste maanden van 2019 echter toch bij iedereen in rekening gebracht. Gemeenteraadslid Erlijn Wenink (GroenLinks) roept wethouder Parbhudayal op om ervoor te zorgen dat dit geld zo snel mogelijk wordt terugbetaald aan de mensen die hier recht op hebben.
 

Lees verder

Inspiratienota: Den Haag toegankelijk voor iedereen

Vandaag presenteren verschillende partijen een inspiratienota toegankelijkheid aan wethouder Kavita Parbhudayal, coördinerend wethouder toegankelijkheid. In de nota, van onder andere CDA, D66, ChristenUnie/SGP, PvdA, GroenLinks, NIDA, Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij, staan vele actiepunten voor de gemeente om Den Haag voor iedereen toegankelijk te maken. De minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink, was ook aanwezig om zo de overhandiging van het document kracht bij te zetten.

Lees verder

Hagenaars met beperking delen expertise met raadsleden

Woensdagmiddag vond er een bijzondere vergadering plaats in de Haagse gemeenteraad. Burgers met een fysieke of mentale beperking konden hun ervaringen en expertise delen en vertellen op welke manier Den Haag beter zou kunnen worden ingericht voor mensen met een handicap.

Lees verder

Risico's menstruatie bij armoede: “We moeten het taboe doorbreken.”

Veel mensen in Nederland kunnen zich geen producten als maandverband en tampons veroorloven, blijkt uit onderzoek van Feministisch platform De Bovengrondse. Dit leidt regelmatig tot sociale isolatie en gezondheidsrisico’s. GroenLinks Den Haag maakt zich zorgen en vraagt het stadsbestuur om in actie te komen. 

Lees verder

Roer moet om voor Haagse jeugdhulp

Afgelopen dinsdag bepaalde de rechtbank Den Haag dat tien gemeenten in de Haagse regio meer moeten gaan betalen aan jeugdzorginstellingen. Volgens de rechter zijn de tarieven die de gemeenten nu aanbieden te laag om de zorgkosten te dekken. GroenLinks Den Haag vraagt om opheldering over de gevolgen voor de Haagse jeugdhulp en roept het stadsbestuur op om het roer om te gooien om de zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren veilig te stellen.
Lees verder