Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Taal in de Buurt: goede stappen gezet maar organisatie moet nog beter

Om echt mee te kunnen doen is het belangrijk de taal te beheersen. Daarom zet GroenLinks zich in voor het verder verbeteren van Taal in de Buurt. Met deze opstapscursussen kan iedereen dicht bij huis beginnen met het leren van de Nederlandse taal. Zowel nieuwkomers als mensen die hier al heel lang wonen kunnen gebruik maken van de taallessen.

“De Nederlandse taal beheersen is essentieel om hier goed te kunnen functioneren en je hier thuis te voelen”, zegt fractievertegenwoordiger Mariët Herlé. Ze is dan ook erg blij dat Taal in de Buurt een kwaliteitsslag maakte het afgelopen jaar. “Er wordt nu gewerkt met beproefde lesmethodes en cursisten worden zowel aan het begin als aan het einde getoetst. Zo wordt het resultaat echt duidelijk.”

Boek mag niet mee naar huis

Maar Herlé ontvangt ook klachten van de organisaties die deze lessen geven, er zijn nog dingen die niet goed lopen. Het is bijvoorbeeld onhandig dat cursisten de lesboeken niet mee naar huis mogen nemen om huiswerk te kunnen maken. Ook is het lastig dat er geen smartboards (digitale schoolborden) zijn. Hierdoor kunnen sommige opdrachten niet gemaakt worden in de les.

Een ander knelpunt is dat cursisten zich moeten aanmelden bij de bibliotheek als er geen plek meer is bij de taalcursus in hun buurt. Voor mensen die geen of nauwelijks Nederlands spreken is de drempel naar de bibliotheek soms te hoog. Potentiële cursisten haken hierdoor soms af.

Te bureaucratisch

Daarnaast is er te veel rompslomp bijgekomen voor buurtorganisaties. Tien organisaties zijn gestopt met het aanbieden van de taalcursussen omdat het te ingewikkeld en bureaucratisch is geworden. “Vooral voor kleinere wijkinitiatieven is het nu gewoon te veel gedoe”, aldus Mariët Herlé. “Dat is echt zonde want zo raken wij doelgroepen kwijt die moeilijk te bereiken zijn.”

Fractievertegenwoordiger Mariët Herlé:
“Vooral voor kleinere wijkinitiatieven is het nu gewoon te veel gedoe.”

Er is dus nog werk aan de winkel om de organisatie van de taallessen echt goed op orde te krijgen. Herlé zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen, problemen blijven aankaarten en zich namens de fractie van GroenLinks inzetten om verbeteringen te realiseren.