Vragen GroenLinks versterken inzet elektrische deelauto’s

Gemeente Den Haag gaat steviger inzetten op het stimuleren van elektrische deelauto’s. Dat blijkt uit beantwoording van schriftelijke vragen van GroenLinks Raadslid Maarten De Vuyst.

Beter voor de buurt       
Auto’s worden nu gemiddeld dagelijks maar 1 uur gebruikt, en staan daarom 23 uur ongebruikt in een nu al vol geparkeerde stad. De overvloed aan auto’s brengt veel problemen met zich mee, zoals ruimtetekort, slechtere luchtkwaliteit en relatief hoge kosten per auto.

De Vuyst: “De stad staat vol met auto’s, en dat gaat ten koste van de leefruimte en de gezondheid van inwoners. Autodelen biedt een mooi alternatief om die autodruk af te laten nemen.” Wanneer meerdere mensen één auto gebruiken, scheelt het per persoon geld en komt er meer ruimte vrij voor bijvoorbeeld groen en fietsparkeerplaatsen. Ook kunnen deelinitiatieven ook voor verbinding zorgen bij buurtbewoners.

Sneller en met bewoners
Daarom stelde GroenLinks vragen over  de mogelijkheden om autodeel initiatieven verder aan te moedigen vanuit de gemeente. Naar aanleiding hiervan heeft wethouder van mobiliteit Robert van Asten in zijn beantwoording een aantal toezeggingen gedaan.

Zo gaat er verder gekeken worden naar de mogelijkheden om het gemeentelijk wagenpark te delen en wordt de procedure om een parkeerplek voor autodelen te krijgen, versneld en gestroomleind. Ook gaat de optie van autodelen in toenemende mate voorgesteld worden aan bewoners, in wijken waar maatregelen nodig zijn tegen de parkeerdruk.

“De praktijk wijst bovendien uit dat hier vraag naar is onder bewoners.", aldus De Vuyst. "In alle delen van de stad worden  aanbestedingen gedaan voor autodelen voor bewoners, van Duinoord tot Laakkwartier. Dankzij de toezeggingen werken we zo samen met bewoners aan een leefbare stad”