Nieuws

Groenlinks presenteert discussienota over tolpoorten

‘AANGENAAM VERRAST’
Groenlinks presenteert discussienota over tolpoorten.

Dagelijks verplaatsen zich in Den Haag bijna 200.000 auto’s. Files en overlast zijn hiervan het gevolg, de leefkwaliteit van de stad wordt aangetast. De luchtkwaliteit bevindt zich ver beneden peil en op tal van locaties in de stad worden de grenswaarden ruim overschreden, zoals op de Vaillantlaan, de Amsterdamse Veerkade of de Mauritskade.
Helaas komt noch de rijksoverheid noch het Haagse college van B & W met overtuigende oplossingen.

Lees verder

GroenLinks presenteert initiatiefvoorstel erfpacht

Na aanleiding van een discussie over het nut en de waarde van erfpacht, presenteert GroenLinks het initiatiefvoorstel ‘Op Betere Gronden’. We zijn van mening dat ons voorstel het huidige erfpachtsysteem verbetert en moderniseert.

Lees verder

Schriftelijke vragen na onderzoek VROM-inspectie

Ruim tweederde van de gemeenten leeft bij eigen bedrijven de VROM-regels slecht na. Dit concludeert de VROM-Inspectie uit een steekproef bij gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Bij het onderzoek is gekeken hoe gemeenten omgaan met bedrijven waarvoor Burgemeester en Wethouders zichzelf een milieuvergunning verlenen. Naar aanleiding van dit onderzoek stelt de Haagse GroenLinksfractie de voorzitter van de gemeenteraad de volgende schriftelijke vragen:

Lees verder

Schriftelijke vragen over toegankelijkheid tramtunnel voor ouderen en gehandicapten

Op dinsdag 18 januari 2005 vond er in het Souterrain een bijeenkomst onder aanwezigheid van staatssecretaris Ross- van Dorp en wethouder Bruins plaats. Daarbij werd onder andere een praktijkboek voor toegankelijkheid van openbare ruimten aan de wethouder uitgereikt. In de uitnodiging voor deze bijeenkomst schrijft de gemeente Den Haag dat “met de opening van de Tramtunnel, het Souterrain, is in de gemeente Den Haag een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van het openbaar vervoer. Echter ook voor de toegankelijkheid voor ouderen en gehandicapten is hiermee een belangrijke mijlpaal bereikt”.
De fractie GroenLinks is op basis van eigen onderzoek van mening dat er ten aanzien van de toegankelijkheid en dienstverlening voor ouderen en gehandicapten nog veel voor verbetering vatbaar is en stelde de volgende schriftelijke vragen.

Lees verder