Nieuws

Burgerinitiatief Zwarte Madonna

Het burgerinitiatief Zwarte Madonna wil de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken snel en goedkoop aan goede kantoorruimte helpen.

In 2000 ontwikkelden B & W van Den Haag het idee om de beide ministeries en de Zwarte Madonna (336 goede betaalbare woningen) te slopen met het doel er ondermeer nieuwe ministeriegebouwen voor terug te bouwen. Deze sloopplannen zijn nu, vier jaar later, hard aan herziening toe.

Lees verder

GroenLinks zet de trend!

College eindelijk bereid tarieven te verhogen.

De raadsfractie GroenLinks vraagt al enige tijd om een verhoging van gemeentelijke tarieven. Dit om de gevolgen van de bezuinigingswoede van het rechtse kabinet op te vangen. Het college sluit zich nu aan bij GroenLinks en zal de tarieven in het volgende jaar verhogen. Wij hopen dat hiermee voor de meest kwetsbare groepen in Den Haag een meer sociaal en solidair beleid gevoerd kan worden.

Lees verder

Geen automuseum

Groen belangrijker dan de auto.
GroenLinks wil geen automuseum in Marlot- Reigersbergen

Lees verder