Burgerinitiatief vuurwerkverbod “om zeep geholpen”

“Een bittere pil”. Zo omschrijft Groen Links-raadslid David Rietveld uit Den Haag het besluit dat de Tweede Kamer het burgerinitiatief ‘Meer plezier met minder vuurwerk’ niet in behandeling zal nemen. Samen met partijgenoot Arno Bonte (Rotterdam) is Rietveld initiatiefnemer om rond Oud en Nieuw het afsteken van vuurwerk sterk te beperken.

Zij stellen voor dat professionals op speciale plekken het vuurwerk afsteken. De petitie werd door maar liefst 65.000 mensen ondertekend. Volgens Johan Remkes, voorzitter van de commissie voor verzoekschriften en burgerinitiatieven, voldoet ‘Meer plezier met minder vuurwerk’ niet aan de voorwaarden. Een burgerinitiatief wordt alleen in behandeling genomen als daarover de laatste twee jaar geen besluit door de Tweede Kamer is genomen. Minister Ter Horst wees in 2008 tijdens een overlegvergadering de voorstellen van Rietveld en Bonte af. De Tweede Kamer diende op dat moment geen motie in. Volgens Remkes was hiermee ‘indirect’ sprake van een besluit van de Tweede Kamer. Rietveld en Bonte vinden het zeer zwak om op basis hiervan hun initiatief “vakkundig om zeep te helpen”.

Lees het volledige interview met David Rietveld 

Jan Spijk