Groene Lintje voor Wethouder Milieu

Het Groene Lintje, de jaarlijkse prijs voor opvallende initiatieven op het gebied van duurzaamheid en milieu, is vanmiddag uitgereikt aan de Haagse wethouder Milieu, Peter Smit.

Het Groene Lintje is een initiatief van GroenLinks Den Haag. Fractievoorzitter Heleen Weening: "GroenLinks vindt het belangrijk om initiatieven rond duurzaamheid in het zonnetje te zetten. We willen met deze uitreiking de wethouder Milieu roemen om zijn groene beleid en hem stimuleren om nog een tandje harder te gaan."

Weening reikte het lintje vanmiddag uit. Ze noemde de invoering van het VerkeersCirculatiePlan en de slooppremie voor vieze auto’s als grote speerpunten van het duurzaamheidsbeleid van wethouder Smit.

Smit heeft enthousiast gereageerd op de onderscheiding: "Het Groene Lintje is een prachtig initiatief van GroenLinks, waarmee zij laat zien waar het om gaat in de politiek: het algemeen belang. En dat reikt verder dan de partijgrenzen. Zoals ook de milieuproblematiek over alle grenzen heen gaat en ons allen aangaat."