Mondelinge vragen Haagse Pand Brigade

Fractievoorzitter Heleen Weening gaat vanavond mondelinge vragen stellen over de Haagse Pand Brigade.

Aanleiding is het bericht van een Haagse huiseigenaar op vrijspreker.nl, die de Brigade de toegang tot zijn huis heeft geweigerd en vervolgens van de gemeente een brief heeft ontvangen waarin onder andere staat:

"Indien u weigert aan dit onderzoek aan dit onderzoek mee te werken wijzen wij u erop dat wij de mogelijkheid hebben om op een later tijdstip de woning te betreden met een machtiging tot binnentreden zonder toestemming en aanwezigheid van de eigenaar."

Zie ook: http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/06/wij-komen-de-woning-controleren-2/

Heleen Weening wil van wethouder Norder weten wat de wettelijke bevoegdheden zijn van de Brigade en welke criteria worden gehanteerd om een woning binnen te treden zonder de toestemming van de eigenaar.

De vergadering van vanavond is rechtstreeks te volgen op http://politiek.residentie.net/ vanaf 19.30 uur.

Dit zijn de vragen die Heleen gaat stellen (nb: alleen uitgesproken tekst geldt):

1. Volgens welke criteria wordt er besloten of er aanleiding is een pand, dan wel woning te bezoeken voor onderzoek door de Haagse Pand Brigade?

2. Is hierbij sprake van koppeling van gegevensbestanden en hoe verhoudt dat zich tot de privacywetgeving en de bescherming van persoonsgegevens?

3. Hoe gaat de Haagse Pand Brigade te werk bij de controle en het verkrijgen van toegang tot deze geselecteerde panden?

4. Hoe vaak komt het voor dat een bewoner of eigenaar niet wenst mee te werken en de Haagse Pand Brigade de toegang tot de woning of het pand ontzegt? Wat zijn de richtlijnen voor de Haagse Pand Brigade om hiermee om te gaan?

5. Is het juist dat de Haagse Pand Brigade de bevoegdheid heeft om met een machtiging tot het binnentreden van een woning zonder toestemming en aanwezigheid van de eigenaar de woning te betreden? En zo ja, wat is hiervoor de juridische basis?

6. Op basis van welke criteria wordt er besloten tot het verstrekken van een dergelijke machtiging en hoe gaat men bij het betreden van een woning zonder toestemming en aanwezigheid van de eigenaar te werk?

7. Hoe vaak is het voorgekomen dat een dergelijke machtiging is aangevraagd, en hoe vaak is deze ook verstrekt? En hoe vaak is daarna ook overgegaan tot het daadwerkelijk binnentreden van een woning zonder toestemming en aanwezigheid van de eigenaar, en op welke wijze?