“ Blijf contact zoeken met de burger. Sluit je niet op in het stadhuis. Wees bereikbaar en maak het verschil tussen het stadhuis en de “Jacob Catsstraat” niet te groot. ”

Bert van Alphen is wethouder voor GroenLinks Den Haag. Hij houdt zich voornamelijk bezig met zaken in het sociale domein.

Bert was van 2012 tot 2014 wethouder welzijn, sociale zaken en zorg in Pijnacker-Nootdorp. Hij was in die periode ook voorzitter van GGD Haaglanden.

Bert is terug op bekend terrein. Hij was van 2006 tot 2010 al wethouder welzijn, volksgezondheid en emancipatie in Den Haag.

Bert studeerde tussen 1975 en 1978 aan de pedagogische academie. Vervolgens werkte hij tussen 1978 en 1990 als leerkracht op de openbare basisschool de Stortenbeker in Den Haag, waar hij zich in het bijzonder bezighield met taalonderwijs en onderwijs aan migranten (ook ouders). Vanaf 1990 werkte hij op het Johan de Witt College in Den Haag als docent Nederlands. Hier hield hij zich in het bijzonder bezig met internationale schakelklassen en onderwijs aan vluchtelingen. Sinds 1998 was hij raadslid namens GroenLinks in Den Haag.

Bert staat bekend als een rustige man die weloverwogen altijd voor de inhoud gaat. Hij is zeer betrokken bij de inwoners van Den Haag en toegankelijk voor eenieder.

Bert is wethouder sociale zaken, armoede en maatschappelijke opvang en houdt zich bezig met

  • sociale zaken
  • werk en inkomen
  • armoede
  • sociale werkvoorziening
  • maatschappelijke opvang
  • emancipatie
  • integratie
  • statushouders
  • antidiscriminatie
  • stadsdeel centrum