Na mijn bachelor op de Haagse campus te hebben afgerond kwam ik tijdens mijn master in Wageningen als stagiair beleidsmedewerker op het Binnenhof terecht. Ik heb me verdiept in de effecten van de coronacrisis op de internationale voedselketen; de nertsenhouderijen in tijden van corona; waterkwaliteit; het opstellen van een plastic plan en ik heb een initiatiefnota mogen schrijven voor het schrappen van de geborgde zetels in de waterschappen. Dit initiatiefvoorstel heeft de potentie om een stukje van ons democratisch stelsel te wijzingen als hiermee wordt ingestemd. Daar ben ik erg trots op!

Den Haag is een mooie, internationale stad met een grote diversiteit aan mensen en wijken. Tegelijkertijd brengt de grootschaligheid van een stad ook uitdagingen met zich mee waar ik me als GroenLinkser hard voor wil maken. De toenemende woningnood, armoede en ongelijkheid zijn hier een groot onderdeel van, maar ook met betrekking tot de energietransitie kan Den Haag nog grote stappen maken. Daarnaast wil ik me als LHBT’er graag inzetten voor kwetsbare mensen binnen deze groep die nog niet hunzelf durven of kunnen zijn. De mogelijkheden binnen de functie als beleidsmedewerker zijn groot en ben ik nog volop aan het ontdekken. Ik ga dan ook met veel enthousiasme deze nieuwe uitdaging aan. Neem gerust contact met me op als je ideeën of initiatieven hebt die ten goede komen van onze stad!