“ Fossiele brandstoffen zijn uit de tijd. Groene energie heeft de toekomst. ”

Liesbeth trekt graag op met groene idealisten, ondernemers en burgers om samen keuzes af te dwingen voor groene energie, schone productie en een mooie leefomgeving.

Na haar studie rechten aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam verhuisde Liesbeth naar Australië. Ze gaf daar leiding aan verschillende maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor kwetsbare mensen zoals  daklozen, vluchtelingen en mishandelde vrouwen. Na haar terugkeer naar Nederland werd ze in 2003 directeur van Greenpeace. Ze was lid van de Sociale Denktank voor haar stadsdeel en zat in het bestuur van Women on Top.

Sinds 2010 was Liesbeth lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Hier was ze woordvoerder Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie. In de Kamer en daar buiten heeft Liesbeth gestreden tegen vervuilende fossiele brandstoffen zoals schaliegas en voor schone energiebronnen zoals aardwarmte, zon- en windenergie.

In Den Haag gaat zij door met haar strijd als wethouder duurzaamheid. Den Haag kan een écht groene economie worden met duurzame werkgelegenheid. Daarvoor zijn wel keuzes nodig.

Liesbeth houdt van wandelen en van elektrische auto’s zoals de Tesla-S. In 2013 werd ze uitgeroepen tot twitterkoningin van het Binnenhof, vooral omdat ze tweets vaak beantwoordt. Liesbeth is wethouder duurzaamheid en energietransitie.

Portefeuille 

 • Duurzaamheid
 • Energiebeleid en -transitie
 • Milieu
 • Luchtkwaliteit
 • Circulaire economie
 • Afvalinzameling en -verwerking
 • Voedselstrategie
 • Verduurzaming bestaande woningvoorraad
 • Dierenwelzijn
 • Inkoopbeleid
 • Stadsdeel Laak