Kunst verbindt

kunst | cultuur | broedplaatsen

Nu het economisch beter gaat is het tijd de bezuinigingen terug te draaien die de kunst- en cultuursector zo hard hebben getroffen de afgelopen jaren. En wij geven (beginnende) kunstenaars die niet kunnen rondkomen meer ondersteuning.

In een grote stad als Den Haag met zoveel verschillende achtergronden zijn plekken nodig waar kunstenaars uiting kunnen geven aan hun ideeën, verhalen en gevoelens. GroenLinks is groot voorstander van broedplaatsen voor kunstenaars en creatieve makers in Den Haag. Ook op straat zien wij graag meer kunst en cultuur. Street art en straatmuziek horen bij een stad. 

Wat gaan we doen:

  • We draaien de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector terug. In het nieuwe kunstenplan verhogen we het budget voor kunst en cultuur met vijf miljoen euro per jaar.

  • Er komt één app en centrale website waarop het hele kunst- en cultuuraanbod in Den Haag te vinden is. De last minute ticket service komt terug om lege stoelen tegen een zacht prijsje te verkopen.

  • GroenLinks hecht grote waarde aan (het behouden van) creatieve broedplaatsen. Deze plekken horen bij een open en vrije stad en dragen bij aan de dynamiek van onze stad. De gemeente zet zich in voor het behoud van succesvolle projecten zoals Maakhaven, De Besturing en PIP en maakt nieuwe broedplaatsen mogelijk. Leegstaande panden worden als regelluwe experimenteerplekken ter beschikking gesteld aan kunstenaars en creatieve makers.

  • Veel Haagse kunstenaars kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen. Wij pleiten voor inkomensondersteuning van (beginnende) kunstenaars. Van culturele organisaties die subsidie ontvangen verwachten wij goed werkgeverschap.

  • Het Humanity House museum maakt het vluchtelingenvraagstuk invoelbaar en bespreekbaar. Deze unieke functie willen we behouden voor onze stad.

  • GroenLinks heft het huidige bedel- en straatmuzikantenverbod op. Op meer plekken laten we straatmuzikanten toe en jaarlijks organiseert Den Haag een ‘Chuck Deely- festival’ om straatmuzikanten in het zonnetje te zetten. 

  • De gemeente gaat meer kunst in de publieke ruimte opnemen en beheren. In samenwerking met Haagse kunstenaars en wijkbewoners worden saaie of onveilige plekken met (straat)kunst aantrekkelijker gemaakt. GroenLinks ziet graag meer standbeelden in de stad van vrouwen en van mensen met diverse achtergronden.

  • Dankzij een voorstel van GroenLinks komt er meer geld vrij voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een kleine beurs om muziekles te krijgen en een instrument te huren. Wij breiden de financiële steun hiervoor uit zodat ieder kind en elke jongere zich muzikaal kan ontwikkelen.

  • Iedereen kan een Ooievaarspas aanschaffen tegen een inkomensafhankelijke prijs. Als meer mensen de pas gebruiken, neemt dit het stigma van armoede weg bij mensen die hem hard nodig hebben.

  • Het verwachte exploitatietekort van het OCC / Spuiforum mag niet ten koste gaan van de programmering van de culturele instellingen. De cultureel-maatschappelijke functie van het Zuiderstrandtheater blijft behouden voor Scheveningen.