Standpunt - duurzaamheid en klimaat
Foto: Roel Wijnants

Duurzaamheid en klimaat

Wij maken Den Haag klimaatneutraal en zorgen voor schone lucht, groene ruimte en duurzame banen. Wij zorgen voor ons eigen welzijn én voor dat van de generaties na ons. GroenLinks wil een duurzame stad met comfortabele huizen en schone energie. Wij maken van Den Haag een écht groene stad met veel extra bomen, minder verkeer en meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Klimaatneutraal in 2030

Ons doel is om als stad in 2030 klimaatneutraal te zijn. Om dat te bereiken schakelen wij in hoog tempo over op duurzame energie en warmte en gaan we zo veel mogelijk materialen recyclen. In navolging van een stad als Parijs is er in onze stad vanaf 2025 geen plaats meer voor dieselauto’s en rijden we vanaf 2030 alleen nog in voertuigen die geen vervuiling veroorzaken.

Groene initiatieven

Bewoners, organisaties en ondernemers die willen bijdragen aan een groene, duurzame stad krijgen hierbij extra ondersteuning. Hagenaars die bijvoorbeeld een energiecoöperatie willen opzetten, een buurttuin willen aanleggen, lokaal voedsel willen produceren of in hun eigen straat bomen willen planten, moeten kunnen rekenen op alle medewerking en hulp van de gemeente.

Duurzame economie

Duurzaamheid is voor ons geen luxe-uitgave maar een noodzakelijke en waardevaste investering in onze leefomgeving, gezondheid en toekomst. Investeren in duurzaamheid is bovendien ook investeren in de economie. Want het verduurzamen van Den Haag levert veel nieuwe banen op en die kunnen we goed gebruiken.

Wat gaan we doen:

  • We helpen Haagse huishoudens en bedrijven om veel energie te besparen, o.a. door goede isolatie en warmtepompen. 50.000 Haagse woningen en 75% van het gemeentelijk vastgoed is in 2022 zo goed als klimaatneutraal.
  • GroenLinks zorgt in 2018-2022 voor een verdubbeling van het aantal zonnepanelen. Alle daken van gemeentegebouwen worden benut of ter beschikking gesteld aan lokale energiecoöperaties. We starten een proef met opslag van elektriciteit.
  • We storten €100 miljoen in een klimaatfonds. Met dit fonds gaan we het isoleren en verduurzamen van huizen voorfinancieren, waarbij we vooral ook mensen met een kleine beurs laten meeprofiteren van een lage energierekening.
  • De ondergrondse restafval containers (orac’s), worden geschikt gemaakt om naast restafval ook plastic, papier of gft-afval in te zamelen. We verdubbelen het aantal inzamelpunten voor plastic. We stimuleren initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan.
  • Den Haag wordt omgedoopt tot stad van Vrede, Recht én Duurzaamheid. Den Haag zet zich actief in om (internationale) organisaties aan te trekken die zich bezighouden met duurzaamheid. Dit leidt tot meer groene kennis, vakbekwaamheid en werkgelegenheid in Den Haag.

Zie ook

Schone energie | afval & hergebruik | klimaat
Natuurbescherming | dierenwelzijn | klimaatbestendigheid
Verkeer & openbaar vervoer | parkeren | luchtkwaliteit
Groene banen | baanzekerheid | scholing

Meer lezen

Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma hier of download direct de pdf.

> Overzichtspagina met de belangrijkste thema's

> Alle standpunten op alfabetische volgorde

sluit je aan

Samen maken we Den Haag duurzaam en sociaal. Verandering begint hier.

doe mee