Een plek voor iedereen


Mensen met lagere inkomens moeten overal in de stad een plek kunnen vinden. Ook in je eigen wijk moet je wooncarrière kunnen maken en kunnen doorgroeien naar een grotere woning. We stellen paal en perk aan het ongebreideld splitsen van woningen. Zo wordt Den Haag een stad van ons allemaal.

Oog voor de toekomst

We willen alle bestaande huizen versneld verduurzamen, wat leidt tot meer wooncomfort en een lagere energierekening. En als we nieuwe huizen bouwen gaat dit niet ten koste van groen. Hiermee zorgen we dat niet alleen wij maar ook onze kinderen goed kunnen wonen in Den Haag.

Wat gaan we doen:

  • We zorgen voor meer betaalbare woningen. In iedere Haagse wijk is 80% van de nieuw gebouwde woningen betaalbaar voor inkomens tot 40.000 euro.
  • Door compacter te bouwen maken we beter gebruik van de ruimte. Maar dat mag niet ten koste gaan van groen en leefbaarheid. Hoogbouw vinden wij alleen een goed idee op plekken met goed openbaar vervoer, als het de stad verfraait en het een duurzame aanwinst is.
  • Geen hoogbouw aan de kust of in bestaande wijken met overwegend laagbouw.

  • Studenten zijn een aanwinst voor Den Haag en we zijn voorstander van diverse wijken. We zorgen daarom voor meer studentenwoningen in elke wijk in Den Haag.
  • We gaan de prijsopdrijving van woningen tegen. We pakken huisjesmelkers aan en beperken woningsplitsing in wijken waar de leefbaarheid al onder druk staat.
  • De Binckhorst wordt een aantrekkelijk woon-werkgebied met veel ruimte voor groen en (creatieve) initiatieven. We zorgen hier voor voldoende sociale woningbouw en bouwen met het oog voor duurzaamheid.

Zie ook

Betaalbaar wonen | stadsontwikkeling | leefbaarheid
Schone energie | afval & hergebruik | klimaat
Natuurbescherming | dierenwelzijn | klimaatbestendigheid
Verkeer & openbaar vervoer | parkeren | luchtkwaliteit
Gorene banen | baanzekerheid | scholing