Dansende vrouwen op Lange Voorhout
Foto: Roel Wijnants

Kunst en cultuur

Het gevarieerde Haagse kunst- en cultuuraanbod is een verrijking voor onze stad. Kunst en cultuur geven Den Haag glans, houden ons een spiegel voor en brengen ons samen. GroenLinks maakt dit aanbod voor iedereen toegankelijk, arm en rijk, jong en oud.

Bezuinigingen terugdraaien

Nu het economisch beter gaat is het tijd de bezuinigingen terug te draaien die de kunst- en cultuursector zo hard hebben getroffen de afgelopen jaren. En wij geven (beginnende) kunstenaars die niet kunnen rondkomen meer ondersteuning.

Broedplaatsen en straatkunst


In een grote stad als Den Haag met zoveel verschillende achtergronden zijn plekken nodig waar kunstenaars uiting kunnen geven aan hun ideeën, verhalen en gevoelens. GroenLinks is groot voorstander van broedplaatsen voor kunstenaars en creatieve makers in Den Haag. Ook op straat zien wij graag meer kunst en cultuur. Street art en straatmuziek horen bij een stad.

Wat gaan we doen:

  • We draaien de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector terug. In het nieuwe kunstenplan verhogen we het budget voor kunst en cultuur met vijf miljoen euro per jaar.
  • GroenLinks hecht grote waarde aan creatieve broedplaatsen. Deze plekken horen bij een open en vrije stad en dragen bij aan de dynamiek van onze stad. De gemeente zet zich in voor het behoud van succesvolle projecten en maakt nieuwe broedplaatsen mogelijk. 

  • De gemeente gaat meer kunst in de publieke ruimte opnemen en beheren. In samenwerking met Haagse kunstenaars en wijkbewoners worden saaie of onveilige plekken met (straat)kunst aantrekkelijker gemaakt. GroenLinks ziet graag meer standbeelden in de stad van vrouwen en van mensen met diverse achtergronden. 

  • Dankzij GroenLinks komt er meer geld vrij voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een kleine beurs om muziekles te krijgen en een instrument te huren. Wij breiden de financiële steun hiervoor uit zodat ieder kind en elke jongere zich muzikaal kan ontwikkelen. 

  • De kosten voor het OCC/Spuiforum lopen naar verwachting uit de hand. Dit mag niet ten koste gaan van de programmering van de culturele instellingen. De cultureel-maatschappelijke functie van het Zuiderstrandtheater blijft behouden voor Scheveningen.

Zie ook

Kunst | cultuur | broedplaatsen

Meer lezen

Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma hier of download direct de pdf.

> Overzichtspagina met de belangrijkste thema's

> Alle standpunten op alfabetische volgorde

sluit je aan

Samen maken we Den Haag duurzaam en sociaal. Verandering begint hier.

doe mee