Zeggenschap


Of het nu gaat om de herinrichting van een straat of de aanpak van een maatschappelijk probleem, iedere Hagenaar moet invloed kunnen hebben op zijn of haar eigen omgeving en leven. Bewoners en ondernemers weten vaak het beste wat er nodig is in hun straat, buurt en wijk en hebben vaak inventieve en praktische oplossingen. Daarom willen wij dat de gemeente sociale en duurzame initiatieven mogelijk maakt en Hagenaars de vrijheid en ruimte geeft om ideeën te ontwikkelen en uit te proberen.

Betere dienstverlening

Bij een open stad hoort een gemeente die dienstbaar is aan haar inwoners. Vlotte dienstverlening, goede voorlichting, toegankelijke informatie en actieve communicatie horen hier allemaal bij.

Wat gaan we doen:

  • In plaats van plannen voor inspraak aan bewoners te presenteren, maken gemeente en bewoners samen plannen. Bewoners en andere belanghebbenden worden tijdig, volledig, juist en op een laagdrempelige manier betrokken bij alle veranderingen die hen aangaan.
  • Den Haag krijgt een burgerbegroting waarbij inwoners beslissen over de verdeling van een deel van het gemeentegeld. Stadsdelen en bewoners krijgen meer budget om zaken op wijk- en buurtniveau aan te pakken.

  • We ondersteunen bewonersorganisaties en bewoners krijgen het ‘Right to Challenge’: het recht om een alternatieve aanpak voor te stellen voor publieke doelen in hun omgeving.

  • De dienstverlening van de gemeente wordt beter en persoonlijker. De gemeente gebruikt begrijpelijk Nederlands, maakt de website en formulieren eenvoudiger en gebruiksvriendelijk. Aanvragen kunnen niet alleen digitaal maar ook telefonisch of aan het loket gedaan worden.

  • GroenLinks is voorstander van open data en open source. De gemeente deelt al haar niet-persoonsgebonden informatie. Dit maakt het makkelijker voor geïnteresseerden om het gemeentebestuur te volgen en controleren. We zetten ons in om nieuwe gegevenstoepassingen mogelijk te maken en transparantie te bevorderen.

Zie ook

Open bestuurscultuur | zeggenschap | lokale democratie