Jezelf zijn in een veilige stad

mensenrechten | discriminatie | veilige buurten

Een stad waar iedereen zichzelf kan zijn vraagt om een stadsbestuur dat stelling neemt, een bestuur dat alleen samenwerkt met instellingen of bedrijven die racisme en discriminatie uitsluiten. Binnen de eigen organisatie streeft de gemeente er nadrukkelijk naar om een afspiegeling van de Haagse samenleving te zijn. En we ondersteunen Haagse initiatieven die het doel hebben elkaar beter te leren kennen en dingen samen te doen.

Wij vinden segregatie niet normaal. Want zo wij iets zijn, zijn wij allemaal Hagenaren. Wij tolereren geen racisme, discriminatie, homohaat, seksisme en leeftijdsdiscriminatie. Wie op straat gezet wordt vanwege zijn of haar seksuele geaardheid, beledigd wordt om haar hoofddoek of de deur gewezen wordt om zijn huidskleur zal ons altijd aan zijn of haar zijde vinden.

Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor vrijheid. We willen ons allemaal veilig voelen in Den Haag zowel thuis als op straat, in een café of op het voetbalveld. De openbare ruimte hoort voor iedereen een prettige plek zijn. Samen met de politie werkt de gemeente aan veilige buurten en grijpt ze in waar het misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit is nog beter, in het bijzonder het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en polarisatie. Want we zijn trots op onze open en vrije samenleving en die waarden moeten we beschermen. 

Wat gaan we doen:

 • De gemeente start een campagne om de aangiftebereidheid van discriminatie te verhogen en zorgt dat er altijd wordt teruggekoppeld wat er met de aangifte is gedaan. De Haagse Ombudsman krijgt meer middelen om discriminatie aan te pakken en treedt actiever naar buiten.

 • We maken een prioriteit van het opsporen en strafrechtelijk vervolgen van individuen en organisaties die discrimineren. Uitgaansgelegenheden die worden betrapt op discriminatie krijgen één waarschuwing en verliezen daarna tijdelijk hun vergunning.

 • Wij zien erop toe dat de politie alle burgers gelijkwaardig behandelt. Etnisch profileren accepteren we niet. De Haagse politie-eenheid voert het dragen van bodycams in en registreert de reden voor staandehouding, bijvoorbeeld via stopformulieren. De politie stelt afrekenbare doelen om de diversiteit binnen het korps te vergroten en de noodzakelijke cultuurverandering te bewerkstelligen.

 • De risico’s van tasers worden onderschat en de effecten overschat. Ze zijn daarom niet welkom in Den Haag.

 • De gebruikersruimte voor harddrugs in het centrum komt terug. Daarmee voorkomen we overlast en kunnen we verslaafden beter helpen.

 • Op plekken waar veel mensen uitgaan, zoals het Paard, het Plein en de Grote Markt, wordt het mogelijk om je drugs te laten testen.

 • We investeren in meer bewustzijn van ons koloniaal- en slavernijverleden. We gaan in gesprek met scholen, musea en andere culturele instellingen om meer bekendheid te geven aan deze onderdelen van onze geschiedenis.

 • Het Sinterklaasfeest moet een feest zijn voor iedereen. Ook kleurenpieten, roetveegpieten en andere alternatieve pieten zijn welkom in Den Haag.

 • Den Haag blijft zich inzetten als ‘regenbooggemeente’. LHBT+-jongeren moeten zich veilig en vrij voelen op school. GroenLinks wil hier meer aandacht voor en steunt training en begeleiding op scholen, bijvoorbeeld van COC Haaglanden. We stimuleren een cultuuromslag in de zorg door het gebruik van het ‘Roze Loper’-keurmerk voor zorginstellingen. In de (amateur)sport werken we daarvoor samen met de John Blankenstein Foundation en de Roze Règâhs.

 • De gemeente communiceert genderneutraal. In formulieren vraagt de gemeente alleen nog waar strikt noodzakelijk naar iemands gender. Naast ‘man’ of ‘vrouw’ wordt het mogelijk iets anders in te vullen.

 • Er komen meer openbare toiletten. Alle toiletten zijn toegankelijk voor iedereen.

 • Op initiatief van GroenLinks is een proef gestart met anoniem solliciteren bij de gemeente zodat iedereen een eerlijke kans krijgt. Anoniem solliciteren wordt in de gehele gemeentelijke organisatie ingevoerd. Het personeelsbestand van de gemeente wordt op alle niveaus net zo divers als de stad zelf.

 • Voor gelijk werk geldt gelijk loon. Daarom verdienen vrouwen net zo veel als mannen. Daarnaast breidt de gemeente het ouderschapsverlof voor de partner uit.

 • Den Haag zorgt voor veilige en prettige werkplekken voor sekswerkers in de Doublet- en Geleenstraat. Samen met SHOP bevorderen we de zelfstandigheid van sekswerkers. Via het RUPS-uittredingsprogramma helpen we sekswerkers aan een nieuwe baan. Tegelijkertijd treden we hard op tegen mensenhandel, loverboys of gedwongen sekswerk.

 • We starten in Den Haag met gereguleerde wietteelt in samenwerking met de Vereniging Haagse Cannabisshops. Hiermee borgen we de kwaliteit en kunnen we criminaliteit effectief aanpakken. Daarnaast starten we met een experiment naar voorbeeld van het Haarlemse ‘keurmerk’.

 • Je moet kunnen blowen in Den Haag. En met alcoholverboden in aangewezen gebieden wordt terughoudend omgegaan. Er is immers al een verbod op openbare dronkenschap.

 • GroenLinks wil af van betuttelende en overbodige regels in de openbare ruimte. Daarom hebben we ons met succes verzet tegen het stoepkrijtverbod.

 • Op initiatief van GroenLinks is Den Haag een ‘Shelter City’. Dat betekent dat internationale mensenrechtenverdedigers hier tijdelijk kunnen bijkomen van hun vaak gevaarlijke werk en extra steun en training kunnen krijgen. We blijven dit initiatief ruimhartig ondersteunen. 

 • We breiden de ondersteuning voor wijkagenten uit. Voor elke wijk komt een wijkveiligheidsplan. Samen met bewoners, hulpverleners, woningcorporaties, ondernemers en de politie identificeert de gemeente onveilige punten en zoekt ze naar effectieve oplossingen.

 • Wij zijn zeer terughoudend als het gaat om het inleveren van de privacy van onze inwoners onder het mom van meer veiligheid. GroenLinks is tegen ongebreideld cameratoezicht. We zijn terughoudend met preventief fouilleren en we passen alleen noodverordeningen toe als er sprake is van een reële dreiging.