Voorrang voor voetgangers, fietsers en OV

verkeer & openbaar vervoer | parkeren | luchtkwaliteit

Het is tijd om echte keuzes te maken. Voor een schone, veilige en leefbare stad moeten we het gebruik van de auto in de stad verminderen, te beginnen met de meest vervuilende. Wij stellen fietsers, voetgangers en openbaar vervoer daarom voorop. GroenLinks maakt van Den Haag één van de schoonste en energiezuinigste steden van Nederland. We maken een hofstad waar voetgangers en fietsers alle ruimte krijgen: een verkeersveilige, kindvriendelijke en toegankelijke stad. Dat is ons streven voor 2022. 

Wat gaan we doen:

 • Het autoluw maken van het centrumgebied (het verkeerscirculatieplan) heeft Den Haag veel aantrekkelijker gemaakt voor fietsers en voetgangers. En ook de winkeliers en horeca-ondernemers profiteren hiervan. We gaan het autoluwe gebied daarom naar alle kanten verder uitbreiden. De Prinsestraat, het Lange Voorhout, het Noordeinde en de Gedempte Gracht worden vrij van auto’s. Op termijn willen wij naar een autovrij centrum.

 • De lucht in Den Haag behoort tot de ongezondste van heel Europa. De huidige milieuzone voor vrachtverkeer geldt daarom per direct ook voor tweetakt brommers, oude scooters en vervuilende dieselvoertuigen. De milieuzone wordt uitgebreid en beslaat het hele gebied binnen de ‘Haagse ring’. Vanaf 2025 zijn dieselauto’s niet meer welkom in onze stad. In navolging van Parijs rijden in onze straten vanaf 2030 alle auto’s uitstootvrij. Voor de precieze invulling ervan wordt afstemming gezocht met de andere grote steden.

 • De sloopregeling voor vervuilende auto’s, busjes en brommers breiden wij uit.

 • We verwelkomen fietsers bij stations. We stoppen met het weghalen van geparkeerde fietsen in het centrum. Wij zorgen dat er altijd genoeg gratis stallingsruimte is in de stad (minimaal voor de eerste 24 uur), ook voor bakfietsen en fietsen met een krat. Verwaarloosde fietsen en gevaarlijke situaties pakken we aan.

 • We breiden het netwerk van snelle en vrijliggende sterfietsroutes uit. Bij (weg) werkzaamheden krijgen fietsers duidelijke en korte doorgaande alternatieve fietsroutes voorgesteld zodat fietsen ook bij werkzaamheden aantrekkelijk blijft. Daarnaast asfalteren we al onze fietspaden.

 • Met restaurants spreken we af dat ze maaltijden per fiets of elektrische scooter bezorgen. De (snor)scooter gaat van het fietspad af. Fietspaden tussen Den Haag en buursteden moeten worden ingericht voor fietsverkeer met verschillende snelheden. Er komen meer oplaadpunten voor elektrische fietsen in de stad.

 • Ons aangenomen voorstel om de Zuid-Hollandlaan en Raamweg van aantrekkelijke fietstunnels te voorzien, voeren we uit. We breken het Schenkviaduct af en vergroenen het Rijswijkseplein.

 • Met ruim 2000 medewerkers verzorgt de HTM al meer dan 150 jaar het Haagse openbaar vervoer, wat GroenLinks betreft blijft ze dat nog heel lang doen. De HTM wordt een volledig klimaatneutraal bedrijf vóór 2022.

 • Wij maken het openbaar vervoer in de stad aantrekkelijker door de trams en bussen vaker te laten rijden en de aansluitingen (ook met de fiets) te verbeteren. Alle voertuigen en haltes zijn toegankelijk en veilig voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.

 • We trekken de Randstadrail door om de bereikbaarheid van Scheveningen te verbeteren. Ook het oude Norfolk-terrein en de Binckhorst ontsluiten we met een railverbinding.

 • Wij zetten ons in voor een rechtstreekse treinverbinding naar Brussel en Düsseldorf en voor een verdubbeling van het spoor in de hele randstad.

 • Er komen meer P+R-locaties aan de randen van de stad. We zetten vol in op Park en Bike. Onze eerdere initiatieven als de Strandexpress en Uit-Je-Auto zetten we voort, zodat het alleen maar aantrekkelijker wordt om de auto op drukke dagen buiten de stad te stallen.

 • Om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren, brengen we de maximaal toegestane snelheid in de stad terug tot 30 km per uur. Dit is ook goed voor de luchtkwaliteit.

 • GroenLinks zorgt voor de omslag naar een schoon, elektrisch wagenpark. Die omslag is nodig om als gemeente in 2030 klimaatneutraal te zijn. Uiterlijk 2022 rijden alle voertuigen van het gemeentelijk wagenpark en alle Haagse taxi’s volledig elektrisch. In iedere straat komen minstens twee laadpalen voor elektrische auto’s.

 • We stimuleren het gebruik van schone auto’s en deelauto’s. Daarom halveren we tot 2022 de prijs van de parkeervergunning voor elektrische auto’s en deelauto’s. Elektrische deelauto’s mogen overal gratis parkeren.

 • GroenLinks wil meer ruimte op straat voor kinderen en voor groen. Daarom wordt één parkeervergunning per adres de norm, te beginnen in wijken waar de parkeerdruk hoger ligt dan 90%. We leggen de onbeperkte uitgave van parkeervergunningen aan banden en geven per adres nog maximaal twee vergunningen uit. We gaan samen met bewoners aan de slag om van hun straat een leefstraat te maken met minder parkeerplaatsen.

 • Wij investeren liever in de fiets en het openbaar vervoer dan in auto’s, daarom komen er geen peperdure nieuwe parkeergarages meer bij. De gemeente inventariseert structurele leegstand in publieke en private parkeergarages en treft maatregelen om dit op te heffen.

 • GroenLinks voert betaald parkeren in voor de hele stad. De prijs van de eerste bewonersparkeervergunning gaat van drie euro naar tien euro per maand, de tweede parkeervergunning wordt vijf keer duurder dan de eerste. Ook de tarieven voor parkeren op straat gaan omhoog.

 • De huidige parkeernorm bij nieuwbouw en renovatie maakt woningen onnodig duur en gaat wat GroenLinks betreft naar beneden. Op plaatsen met goede openbaar vervoer en fietsverbindingen gaat de norm naar nul.

 • Vanaf 2022 bevoorraden we en bezorgen we alleen nog met voertuigen zonder uitstoot. Leveringen worden zoveel mogelijk gebundeld. Op de Binckhorst komt een gemeentelijk distributiecentrum en we verkennen de mogelijkheden van emissieloos goederentransport via de grachten.

 • Stationair draaiende touringcars gaan we weren uit het centrum, er komt een speciale standplaats voor touringcars aan de rand van het Malieveld. Vanaf 2025 zijn alle touringcars die Den Haag aandoen schoon. Cruiseschepen zijn niet welkom in Scheveningen.