Klaslokaal

Werk en onderwijs

Op veel vlakken gaat het goed met onze stad maar niet iedereen in Den Haag profiteert van de groeiende economie. Den Haag is nog steeds een van de steden met de hoogste werkloosheid en veel jongeren zitten zonder werk. GroenLinks pakt de ongelijkheid in Den Haag aan. Goed onderwijs en brood op plank moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Wij kiezen voor groene werkgelegenheid en eerlijke kansen op school voor ieder kind.

Groene groei

Groei en groen gaan voor ons hand in hand. Duurzame ontwikkelingen die de stad verbeteren, bieden de komende jaren grote kansen. Door in duurzame bedrijvigheid te investeren zorgen we voor een groenere stad én voor economische groei.

We investeren fors in economische vernieuwing en in meer banen. We breiden scholingsmogelijkheden uit en maken het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Zo maken wij het economische beleid rechtvaardiger.

Eerlijke kansen in het onderwijs

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze stad. Daarom moeten zij de kans krijgen hun talenten te ontplooien. GroenLinks gunt alle Haagse kinderen en jongeren gelijke kansen in het onderwijs. En ook op latere leeftijd willen mensen graag blijven leren. We zetten ons extra in voor mensen met een taalachterstand en voor oudere werknemers die in een andere beroepstak willen werken.

Wat gaan we doen:

  • We investeren in duurzame energie, woningisolatie en schone mobiliteit. Daarmee scheppen wij duizenden banen in Den Haag. We moedigen samenwerking aan tussen opleidingen en werkgevers om in de vraag naar groene werknemers te voorzien.
  • We stimuleren de lokale economie door als gemeente zo veel mogelijk bij Haagse bedrijven en ondernemers in te kopen.

  • Wij geven prioriteit aan het bestrijden van jeugdwerkloosheid, met name voor jongeren met een migratieachtergrond. We breiden het aanbod van stages en leer-werkplekken uit om de overgang naar een betaalde baan te verbeteren.
  • De gemeente maakt afspraken met schoolbesturen om segregatie tegen te gaan en scholen gemengder te maken. Huiswerkbegeleiding en examentraining worden gratis toegankelijk voor alle kinderen die dit nodig hebben.
  • Analfabetisme en laaggeletterdheid zijn in Den Haag een groot probleem. Dat pakken we aan met wijkgericht taalonderwijs. Daarnaast begeleiden we mensen structureel om digitaal vaardig te worden.

Zie ook

Scholen & opleidingen | laaggeletterdheid | sport
Groene banen | baanzekerheid | scholing

Meer lezen

Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma hier of download direct de pdf.

> Overzichtspagina met de belangrijkste thema's

> Alle standpunten op alfabetische volgorde

sluit je aan

Samen maken we Den Haag duurzaam en sociaal. Verandering begint hier.

doe mee