Werkgroep Sociaal

De werkgroep Sociaal van GroenLinks Den Haag richt zich op actuele sociale thema's, zoals de effecten van de doorvoering van de decentralisatie op het terrein van de jeugdzorg, de participatiewet en de zorg aan langdurig zieken en ouderen.  Ook zaken als werkgelegenheid/werkvoorziening hebben de aandacht. De werkgroep volgt kritisch hoe de gemeente omgaat met haar toenemende verantwoordelijkheden en taken op deze terreinen en zet zich in voor een eerlijk, zorgzaam en rechtvaardig Den Haag. 

De werkgroep ziet het als haar taak bestaande knelpunten op het sociale vlak in de stad in beeld te brengen, om vervolgens - in samenspraak met bewoners en experts - naar oplossingen te zoeken voor de bestaande (of eventueel dreigende) problematiek. Ook het zo nodig bevorderen van de sociale samenhang tussen bewoners onderling rekent zij daartoe. Met dit doel voor ogen organiseert de werkgroep bijeenkomsten en activiteiten waar Haagse (wijk-) bewoners met elkaar in contact kunnen komen. Een belangrijke taak van de werkgroep Sociaal is daarnaast het adviseren van de fractie en het bestuur van GroenLinks Den Haag over sociale thema's en standpunten op bovengenoemde terreinen.

Doe mee!

Om mee te doen met de werkgroep Sociaal, hoef je geen specifieke deskundigheid te hebben. Wel is interesse voor sociale thema's van belang. Wil je deelnemen aan de werkgroep of vrijblijvend een keer een vergadering bijwonen? Laat hier je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

De Werkgroep Sociaal vergadert elke tweede dinsdag van de maand; echter niet op een vaste locatie. We kiezen bewust voor projecten in de wijk om zodoende contacten en verbinding met wijkbewoners te vergroten. Zodra de locatie bekend is, wordt deze per mail aan de werkgroepsleden gecommuniceerd en zal deze in de agenda op de website verschijnen.