Bestuurslid activiteiten

Bestuurslid activiteiten is het aanspreekpunt van de commissies van de afdeling. Commissies kunnen onder andere zijn: borrelcommissie, debatcommissie, activiteitencommissie en permanente campagnecommissie.

Taken:

 • Neemt indien nodig initiatief tot het oprichten van nieuwe commissies
 • Faciliteert het goed functioneren van de commissies oa door:
 • Geven of helpen omschrijven van een duidelijke opdracht aan de commissies
 • Adviseert en stimuleert de commissies in een correcte werkwijze oa via
 • Goed gebruik en archivering van draaiboeken waarin in ieder geval goede communicatie is opgenomen.
 • Onderhouden van periodiek overleg met de voorzitters van de commissies
 • Fungeert als intermediair tussen en binnen commissies
 • Zorgt voor bedankjes bij bewezen diensten voor in ieder geval de voorzitter(s)
 • Voortdurende afstemming met bestuurslid communicatie
 • Contactpersoon voor de regionale jongerenafdeling DWARS Leiden-Haaglanden
 • Contactpersoon voor de vrijwilligers co√∂rdinator

Functiegerichte competenties:  

 • Communicatieve vaardigheden
 • Projectmatig werken
 • Plannen
 • Zichtbaar
 • Enthousiast