Gemeenteraadsfractie

De gemeenteraadsfractie vertegenwoordigt GroenLinks in de Haagse gemeenteraad en in de stad.

Contact met de fractie
Speelt er iets in jouw straat of buurt waar GroenLinks mee kan helpen? Laat het ons weten, wij horen het graag!
Je kunt ons bereiken via groenlinks@denhaag.nl en telefonisch op 070-3533729 (di-do 09h-17h, uitgezonderd recessen).

Postadres
Fractie GroenLinks
Spui 70
2511 BT Den Haag

Fractieoverleg
Elke eerste maandag na de raadsvergadering vindt het openbaar fractieoverleg plaats in de fractiekamer op het Stadhuis (Spui 70). Leden kunnen hierbij aanwezig zijn, meld je hiervoor aan via groenlinks@denhaag.nl.

Bestuur

Het bestuur faciliteert de fractie en de leden en maakt GroenLinks zichtbaar in de stad. Elke drie weken is er op woensdagavond bestuursvergadering. Leden kunnen hierbij aanwezig zijn, meld je dan wel van te voren even aan bij de secretaris (via denhaag@groenlinks.nl).  

Financiën GroenLinks Den Haag

Voor GroenLinks is transparantie over partijfinanciering belangrijk. Daarom is GroenLinks Den Haag zo open als mogelijk over de eigen partijfinanciering. Onderaan deze pagina vindt u het jaarverslag 2023 en de begroting 2024.

Jaarverslag 2022

In de Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Den Haag van 6 april 2024 hebben de leden ingestemd met het financiële jaarverslag 2023. In dit jaarverslag staan alle inkomsten en uitgaven van GroenLinks Den Haag en de financiële positie.

In het kort:

 • De belangrijkste bron van inkomsten was de bijdrage vanuit de landelijke organisatie van GroenLinks. Deze bijdrage bedroeg € 17.451,18.
 • Er zijn geen giften binnengekomen.
 • De overige inkomsten bestaan uit het Afdelingsfonds van de landelijke organisatie van GroenLinks.
 • De hoogste uitgaven waren voor de Tweede Kamerverkiezingen en activiteiten.

GroenLinks kent een afdrachtenregeling. De volksvertegenwoordigers dragen een deel van hun inkomen af aan GroenLinks. De betaling loopt via GroenLinks landelijk en komt niet direct ten bate van GroenLinks Den Haag. De afdrachtenregeling is daarom niet opgenomen in het jaarverslag. In zoverre dit vanwege de Wet financiering politieke partijen moet, meldt de landelijke organisatie van GroenLinks dit.

Begroting 2024

GroenLinks Den Haag heeft een begroting voor 2024. Met de begroting plant GroenLinks Den Haag de uitgaven in 2024 en de jaren daarna. De begroting over 2024 is door de ALV op 13 december 2023 vastgesteld.

In het kort:

 • De grootste uitgave is een reservering van € 9.000 voor de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.
 • In 2022 en 2023 is de post voor activiteiten minder gebruikt dan begroot. In 2024 is deze post daarom lager. Daarnaast is de post lager omdat onze afdeling sommige kosten deelt met de lokale PvdA.

Werkgroepen

Veel Haagse GroenLinksleden zijn actief als vrijwilliger voor de afdeling, onder andere in de volgende werkgroepen:

Kijk op de pagina van de werkgroepen voor meer informatie en contactgegevens. 

Commissies

Er zijn meerdere commissies binnen GroenLinks Den Haag met een specifieke taak:

 • Kandidatencommissie: zij beoordeelt en adviseert over kandidaten voor diverse posities binnen de afdeling.
 • Functioneringscommissie: Onze afdeling maken we samen iedere dag een stukje mooier. Om ervoor te zorgen dat de afdeling en haar mensen optimaal functioneert, hebben we een functioneringscommissie. De functioneringscommissie voert onder andere individuele begeleidingsgesprekken onze fractieleden, wethouders, bestuursleden, de campagneleider en de Digitale Media Manager.

Wijkteams

GroenLinks Den Haag wordt steeds groter! Steeds meer mensen zien een groene en sociale toekomst voor onze mooie stad. Daarom willen we als afdeling zichtbaar zijn in de stad en ophalen wat er speelt in de wijken. Daarvoor hebben we wijkteams. Deze teams bestaan uit drie of vier GroenLinks-leden die in dezelfde wijk wonen en daar niet alleen de oren en ogen van GroenLinks Den Haag willen zijn, maar ook de handen uit de mouwen willen steken om andere GroenLinksers en sympathisanten te betrekken bij de afdeling en de wijk. Als bewoner kun je bij de wijkteams terecht met al je vragen aan GroenLinks Den Haag. Zij zorgen ervoor dat je vraag of opmerking bij de juiste personen terechtkomt, zoals de fractie, een werkgroep of het bestuur.

Op dit moment hebben we in de volgende wijken een wijkteam:

 • Centrum
 • Escamp
 • Haagse Hout
 • Laak
 • Leidschenveen-Ypenburg
 • Loosduinen
 • Scheveningen
 • Segbroek

Deelnemen aan een wijkteam of er eentje oprichten? Mail naar denhaag@groenlinks.nl t.a.v. Sybren Deuzeman.

Vertrouwenspersonen

GroenLinks Den Haag heeft twee vertrouwenspersonen, Esther Kersten en Nel Verburg. Zij hebben samen één mailadres: vertrouwenspersoongroenlinksdh@gmail.com. Je kunt hen ook bellen: 06 30 24 65 36 (Esther) of 06 129 11 740 (Nel).

De vertrouwenspersonen zijn er voor de leden van GroenLinks Den Haag die geconfronteerd zijn met ongewenste omgangsvormen en daarover in vertrouwen willen praten. Je kunt dan denken aan discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld. Wellicht twijfel je of wat jij hebt meegemaakt iets is voor de vertrouwenspersoon. Ook dan hopen we dat je contact met hen opneemt, zodat jullie het samen kunnen bespreken. Het gesprek is altijd vertrouwelijk, zij praten hier niet met anderen over. In het jaarverslag voor het afdelingsbestuur noemen zij geen namen en ook geen specifieke situaties. Ze beschrijven alleen hoeveel gesprekken ze gevoerd hebben en welke trends ze (eventueel) signaleren.

Allereerst zullen ze zo goed mogelijk luisteren naar jouw verhaal. Wellicht stellen ze daar nog wat vragen over om een helder beeld te krijgen van wat er speelt. Daarna zoeken ze welke mogelijkheden er zijn om tot een oplossing te komen. Afhankelijk van de situatie kun je denken aan een informeel gesprek met degene(n) met voor jou ongewenst gedrag, het inschakelen van een mediator, een procedure beginnen, of contact opnemen met een relevante instantie. Zij geven advies, maar of je dit volgt beslis je natuurlijk zelf.

Wij vinden het belangrijk dat mensen in de omgang met elkaar tot hun recht kunnen komen. Dat kan alleen als er respect, veiligheid en vertrouwen is. De vertrouwenspersoon willen daaraan een bijdrage leveren.