• De werkgroep Milieu en Wonen
  • De werkgroep Sociaal
  • De werkgroep Inclusief
  • De werkgroep Internationaal
  • De werkgroep Kunst en Cultuur

Werkgroep Milieu en Wonen

Deze werkgroep richt zich thema’s rondom de (gebouwde) omgeving in Den Haag. De werkgroep volgt ontwikkelingen in de stad en kijkt naar toekomstige plannen van de gemeente.

De werkgroep behandelt thema’s van autodelen en bewonersparticipatie tot openbaar vervoer en woningnood. De werkgroep bespreekt voorstellen van de gemeente, adviseert raadsleden en het bestuur van GroenLinks, en agendeert zelf thema’s.

Werkgroep Sociaal

Deze werkgroep richt zich op actuele sociale thema's in Den Haag. De werkgroep volgt kritisch hoe de gemeente omgaat met haar toenemende verantwoordelijkheden en taken, en zet zich in voor een eerlijk, zorgzaam en rechtvaardig Den Haag. 

De werkgroep ziet het als haar taak bestaande knelpunten op het sociale vlak in de stad in beeld te brengen, om vervolgens samen met bewoners en experts naar oplossingen te zoeken voor de bestaande (of eventueel dreigende) problematiek. Met dit doel voor ogen organiseert de werkgroep bijeenkomsten en activiteiten waar Haagse (wijk-) bewoners met elkaar in contact kunnen komen. Een belangrijke taak van de werkgroep Sociaal is daarnaast het adviseren van de fractie en het bestuur van GroenLinks Den Haag over sociale thema's en standpunten op bovengenoemde terreinen.

De werkgroep Sociaal vergadert niet op een vaste locatie. We kiezen bewust voor projecten in de wijk om zodoende contacten en verbinding met wijkbewoners te vergroten. Zodra de locatie bekend is, wordt deze per mail aan de werkgroepsleden gecommuniceerd en zal deze in de agenda op de website verschijnen.

Werkgroep Inclusief

Deze werkgroep heeft als doel ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en zich thuis voelt in Den Haag.

De werkgroep richt zich op thema’s als discriminatie, opvang van vluchtelingen, etnisch profileren, en toegankelijkheid.

Werkgroep Internationaal

Deze werkgroep richt zich op de internationale gemeenschap in Den Haag en daarbuiten.

De werkgroep heeft als hoofddoel om de lokale afdeling te ondersteunen op alle vraagstukken 'internationaal'. Dat houdt in dat we ons onder andere bezighouden met: samenwerken met internationale organisaties in Den Haag en de behoeften van internationale inwoners in kaart brengen en op termijn relaties opbouwen met andere groene partijen buiten Nederland om internationale uitwisseling te bevorderen.

Werkgroep Kunst & Cultuur

Den Haag is een bruisende stad vol culture instellingen, cultuurliefhebbers en ontelbare beroeps-, student- en amateurkunstenaars.

De werkgroep Kunst & Cultuur wil een rijk en divers kunst- en cultuuraanbod en betaalbare en bereikbare cultuureducatie en -participatie voor alle Hagenaars en Hagenezen: jong, oud, Nederlandstalig, anderstalig, arm of rijk. De werkgroep zorgt voor aandacht voor en discussie over kunst en cultuur binnen de Haagse afdeling en geeft de Haagse fractie gevraagd en ongevraagd advies.

Doe mee!

Om mee te doen met een werkgroep hoef je geen specifieke deskundigheid te hebben. Wel is interesse voor het thema van belang. Wil je deelnemen aan een werkgroep of vrijblijvend een keer een vergadering bijwonen? Meld je aan en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

 

Voor welke werkgroep(en) wil jij je aanmelden?