Standpunten

Een sociaal Den Haag

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten, waarbij er een balans is tussen werk en ontspanning. In de huidige economische situatie is het lastig daarin een goede samenhang te vinden. Veel bedrijven gaan failliet en als gevolg van reorganisaties bij de overheid, staan ook daar veel banen op de tocht.

Een open en tolerant Den Haag

GroenLinks staat voor jouw vrijheid. Den Haag is dé stad van Recht en Vrede. Een internationale stad, met instituten als het Vredepaleis en het Internationaal Gerechtshof, maar ook een stad waar vele nationaliteiten en culturen zich thuis voelen. GroenLinks vindt het belangrijk dat we het internationale karakter van de stad behouden en stimuleren. We zorgen ervoor dat jij je thuis voelt, maar zorgen er daarnaast ook voor dat we de deuren niet sluiten voor anderen.

Een groen Den Haag

Een groen Den Haag is volgens GroenLinks gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In groen kun je bewegen of juist ontspannen, sociale contacten opdoen of juist tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven. Door meer groen ben je beter bestand tegen (en beperk je) klimaatveranderingen. Groen heeft een enorme waarde, die niet in geld is uit te drukken. In deze tijden van bezuinigingen en financiële krapte durft GroenLinks daarom te kiezen voor echte kwaliteit: Groene Kwaliteit.