• Arbeidsmigranten hebben recht op betere leefomstandigheden. De huidige situatie is onaanvaardbaar. Met omliggende gemeenten en verantwoordelijke organisaties verbeteren we het toezicht op veilige werkplekken, woonruimtes en goede gezondheid. Daarbij pakken we problemen aan bij de bron, zoals kwaadwillige uitzendbureaus. Europese arbeidsmigranten die dat willen, krijgen toegang tot voorzieningen voor integratie en inburgering.
  • We gaan laaggeletterdheid en laaggecijferdheid actief tegen door te zorgen voor goed taal- en rekenonderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook houden we in onze aanpak rekening met verschillen tussen wijken. We willen de samenwerking tussen de betrokken gemeenteafdelingen verbeteren, zodat de ondersteuning sneller op de juiste plek komt. Daarnaast zorgen we voor voldoende plekken om taal en rekenen te oefenen in de wijk, zoals in buurthuizen.