• Overlast van afval in onze wijken dringen we terug. We lossen bijplaatsingen actief op, er komt meer geld voor beschikbaar, we sorteren niet op locatie en containeradoptanten krijgen een spoednummer om bijplaatsingen te melden. Het legen van de ORAC’s en ophalen van bijplaatsingen stemmen we op elkaar af. We verdubbelen het aantal plastic-, glas-, en papierbakken en spreiden ze beter over de wijk. Daarnaast starten we met ondergrondse afvalbakken voor het GFT-afval en breiden we het aantal broodcontainers in bepaalde wijken uit. Daarbij houden we rekening met (het verkleinen van) de afstand tot de afvalbakken. We breiden het aantal containertuintjes uit. In 2024 hebben alle ondergrondse vuilcontainers een tuintje. We maken hergebruik de norm. Kringlooporganisaties en non- profit organisaties krijgen meer mogelijkheden om bruikbare spullen in te zamelen. We stimuleren het zelf composteren van GFT-afval.

  • Onze zee houden we schoon. De gemeente zorgt ervoor dat er geen plastic en zo weinig mogelijk verontreiniging uit de stad in zee belandt.

  • We willen dat alle nieuwbouwwoningen voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen. Nieuwbouw is energiepositief, circulair, natuurinclusief, diervriendelijk en aangesloten op goede fietspaden en OV-voorzieningen. Bij nieuwbouw wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van duurzame, gerecyclede materialen, zoals hout. Voor de op- en uitbouw van bestaande woningen gaan de hoogste duurzaamheidseisen gelden.