Zorg en welzijn

armoedebestrijding | zorg | welzijn

Elke inwoner van onze stad verdient de kans op een gezond leven en toegang tot goede zorg. Maar de verschillen zijn nu groot. Hagenaars met een lager opleidingsniveau kampen eerder met een slechte gezondheid en leven gemiddeld korter. Wij pakken deze ongelijkheid aan. Met welzijnswerk, preventie, menselijke en betaalbare zorg maken wij van Den Haag een gezondere stad voor iedereen.

Armoedebestrijding en schuldhulpverlening

De afgelopen jaren groeide het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Die is vaak te laag om van rond te komen. Ook bij mensen die werken komt veel armoede voor. Wij willen alle vormen van armoede bestrijden en maken armoederegelingen beter toegankelijk. We doen er alles aan om te voorkomen dat schulden hoog oplopen en helpen mensen met schulden met oog voor hun persoonlijke situatie.

Daklozenopvang

Mensen die om welke reden dan ook dak- of thuisloos zijn, vangen wij op een waardige manier op. GroenLinks stelt de nachtopvang het hele jaar door open voor iedereen. In ons Den Haag hoeft niemand op straat of in een park te slapen. In Den Haag zorgen we voor elkaar.

Wat gaan we doen:

  • GroenLinks wil zorgvoorzieningen toegankelijker maken. We behandelen elke hulpvraag snel, maken formulieren simpeler en contact met de instanties persoonlijker.

  • We helpen mensen die moeite hebben de eigen zorgbijdrage te betalen. Ook verhogen we de tegemoetkoming aan ouderen en aan mensen die al lang ziek zijn. De eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding wordt permanent afgeschaft.
  • We zijn tegen de verplichte tegenprestatie voor mensen in de bijstand. En we verzetten ons tegen de kostendelersnorm waarbij de uitkering lager wordt als meerderen mensen in hetzelfde huis wonen. Naast het Haags Emancipatie Studiefonds (HES) richten we een scholingsfonds op om mensen in de bijstand op te leiden voor werk in kansrijke sectoren.
  • Wij investeren extra in het vroeg signaleren van schulden. We breiden succesvolle projecten uit zoals Schuldenlab070 en naast het Jongeren Perspectief Fonds komt een algemeen fonds voor iedereen. De gemeente stuurt geen deurwaarders af op mensen maar gaat in gesprek. Huisuitzettingen en (energie)afsluitingen worden koste wat het kost voorkomen.
  • De Haagse nachtopvang is laagdrempelig, het hele jaar open en toegankelijk voor iedereen die anders op straat slaapt, ongeacht afkomst, hulpvraag of papieren. Iedereen die dakloos is (inclusief mensen zonder documenten) krijgt passende, persoonlijke en waardige hulp.

Zie ook

Armoedebestrijding | zorg | welzijn