Menselijke maat en vertrouwen

GroenLinks geeft in het stadsbestuur al het goede voorbeeld. Bijvoorbeeld in de keuze voor organisaties waarmee de gemeente contracten afsluit. De menselijke maat en uitgaan van vertrouwen zijn de standaard voor alles wat we doen rond werk, participatie, (jeugd)zorg en gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat betekent dat we de privacy van onze inwoners respecteren, ook als zij hulp nodig hebben. We luisteren naar ervaringen en wensen van inwoners, zodat we samen passende oplossingen vinden. Iedereen heeft namelijk recht op een goede kwaliteit van leven.

Eerlijk en rechtvaardig

We hebben al stappen gezet, maar hebben ook nog werk te verrichten. Daarvoor is budget nodig. Voor de jeugdzorg: om alle kinderen en jongeren op tijd te kunnen helpen. Voor de WMO: om mensen goede ondersteuning te bieden. En voor de bijstand: zodat inwoners een toekomst kunnen bouwen die bij hen past. Daarom maken we ons hard voor structureel meer geld van het Rijk en vragen we iets extra’s van onze inwoners die het kunnen missen.

Ondertussen gaan wij hard aan het werk. We werken aan een stad, waar iedereen de hulp krijgt die nodig is.

Dit gaan we doen:

Geldzorgen bestrijden

  • Armoede is het resultaat van een oneerlijke verdeling van kapitaal en inkomen. Mensen met geldproblemen moeten altijd direct passende hulp krijgen. Maar we richten ons ook op structurele oplossingen zoals eerlijke lonen. De gemeente moet daarom per direct een minimumloon van € 14 per uur hanteren voor de eigen medewerkers. Daarnaast stellen we dezelfde eis aan alle organisaties waarmee de gemeente contracten aangaat.
  • Een op de vijf inwoners van Den Haag is minderjarig, en ruim 20% van hen groeit op in een minimahuishouden. Dat is onacceptabel. De gemeente steunt organisaties die bijvoorbeeld laptops of fietsen regelen voor gezinnen, en springt in wanneer er geen (adequate) organisatie beschikbaar is. Voor hulp bij geldproblemen betrekken we het hele gezin. Met die gezinsgerichte aanpak doorbreken we de keten van problemen die van generatie op generatie worden doorgegeven.

Zorgen voor onze inwoners

  • Onze inwoners in de kwetsbaarste situaties krijgen de beste hulp. Eigen bijdragen moeten betaalbaar zijn. We blijven het abonnementstarief WMO (voor bijvoorbeeld thuiszorg) daarom geheel compenseren voor huishoudens met inkomens tot 130% van de bijstandsnorm. En wanneer mensen klachten hebben, moeten zij terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtencommissie.
  • GroenLinks wil dat Den Haag stopt met aanbestedingen in de zorg en gaat inkopen naar behoefte. Daarmee maken we passende zorg en samenwerkingen tussen zorgaanbieders eenvoudiger. Wel stellen we hoge eisen aan kwaliteit en werkgeverschap. We geven er vertrouwen voor terug.

Eerlijk werk en inkomen

  • Voor goede zorg, onderwijs en de energietransitie heeft Den Haag goed opgeleid personeel en vakmensen nodig. We helpen werkgevers in deze drie sectoren om personeelstekorten tegen te gaan en zoeken hierbij de samenwerking met de onderwijsinstellingen die hen op moeten leiden. Omscholing en zij-instroom naar deze beroepen moedigen we extra aan.
  • Veel lokale ondernemers hebben tijdens de coronacrisis het werk moeten neerleggen. Horeca, evenementen, cultuur, sekswerk en non-food winkels zijn daardoor hard geraakt. We scheppen extra kansen voor mensen met een kwetsbare plek op de arbeidsmarkt zoals jongeren en flexwerkers. We zorgen ook dat inwoners en bezoekers hun weg terugvinden naar ondernemers en onze (binnen)stad.

Zie ook: