• Het Haagse kunst- en cultuuraanbod is een trots voor de stad. Daarom brengen we het subsidie- budget op peil en investeren we minstens 75 miljoen euro per jaar in kunst en cultuur.
  • Alle inwoners van Den Haag hebben toegang tot kunst, cultuur en sport. Als bezoeker of als deelnemer. Daarom behouden we de Ooievaarspas en komen er meer cultuurcoaches om kinderen te helpen kennismaken met het cultuuraanbod. We willen cultuuronderwijs een vast onderdeel maken van het onderwijs op basis- en middelbare scholen. Daarom breiden we het initiatief ‘Cultuuronderwijs op z’n Haags’ voor het basisonderwijs uit naar speciaal en voortgezet onderwijs.
  • We blijven Haagse kunstenaars en muzikanten ondersteunen. We behouden de huidige broedplaatsen en zoeken samen met deze makers naar nieuwe plekken waar zij hun werk kunnen maken.
  • Op de zaterdag na Black Friday willen we in Den Haag, net als op ruim 130 plekken op de wereld, Fair Saturday organiseren. Na een dag koopjesjagen laten we Den Haag een dag lang de kracht van kunst en cultuur ervaren. Op deze dag werken artiesten, kunstenaars, culturele organisaties en ondernemers samen om goede doelen te ondersteunen. Het vieren van de Haagse cultuur staat hierbij voorop.
  • De publieke ruimte is voor iedereen. We zorgen voor voldoende bankjes, watertappunten, openbare toiletten, groene speeltuinen en stimuleren kunst en culturele uitingen in de buitenruimte.
  • We gaan op zoek naar panden die al lang leeg staan zoals bedrijfs- en kantoorpanden. Thuiswerken wordt bij steeds meer organisaties gestimuleerd waardoor kantoren (deels) leeg staan. We maken deze leegstaande panden geschikt voor bewoning, te beginnen met gebouwen die gemeente Den Haag in beheer heeft. Samen met de buurtbewoners maken we een plan om de panden bruikbaar te maken voor woningen, startende ondernemers, kunstenaars of maatschappelijke initiatieven. We stimuleren en steunen initiatieven onder andere via Centrum Groepswonen met subsidieregelingen of door wijzigingen in het bestemmingsplan. We stellen een leegstandsverordening in die eigenaren verplicht om leegstand van langer dan drie maanden te melden. Bij langdurige leegstand wordt kraken gedoogd.