• Veel ouderen wonen soms noodgedwongen in grote woningen die veel onderhoud vragen. We helpen ouderen wanneer zij een deel van hun woning willen verhuren aan een jongere die een helpende hand kan bieden. Het verhuren van een kamer moet mogelijk zijn voor iedereen die wat ruimte over heeft, zonder bang te hoeven zijn voor boetes of korting op een (bijstands)uitkering,
  • We maken het aantrekkelijk voor ouderen om door te stromen naar een passende en betaalbare woning die beter aansluit op hun (toekomstige) zorgbehoefte. We stimuleren de ontwikkeling van woonzorgcombinaties, waarbij zelfstandig wonen wordt gecombineerd met passende zorg. We ontwikkelen een integrale aanpak samen met ouderenorganisaties, woningcorporaties, zorgorganisaties, particuliere verhuurders en makelaars.
  • Het wonen in collectieve woonvormen is aantrekkelijk voor mensen die graag in kleinere gemeenschappen willen wonen, waaronder ouderen. We stimuleren de ontwikkeling van collectieve woonvormen.
  • Den Haag is een grote stad, waar veel verschillende mensen wonen. In het aanbod van zorg en hulp moeten we rekening houden met (culturele) verschillen. We gaan zorgen voor duidelijke informatie in verschillende talen. We nemen praktische drempels weg en regelen passend vervoer of tolken. Zo kunnen ook jongeren en ouderen met een migratieachtergrond of een beperking makkelijk professionele hulp vinden.
  • Arbeidskrachten van 50 jaar en ouder hebben veel waarde voor organisaties. Tegelijkertijd komen ze vaak lastiger aan een nieuwe baan. Daarom onderzoeken we hoe we de positie van oudere arbeidskrachten in Den Haag kunnen verbeteren. We helpen werkgevers om de kennis, ervaring en loyaliteit van deze groep op waarde te schatten en te benutten.
  • Het gebruik van internet en andere (sociale) media kan risicovol zijn. Daarom willen we dat kinderen, jongeren en ouderen kunnen leren over de mogelijkheden en risico’s. We moedigen lessen over mediawijsheid aan in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Ook cursussen in buurthuizen moedigen we aan.
  • De gemeente Den Haag blijft regenbooggemeente en komt op voor de belangen van queer mensen. Gemeentelijke instanties houden rekening met kinderen die opgroeien in één- of meeroudergezinnen of regenbooggezinnen en zij stimuleren onderwijs- en zorginstellingen om dit ook te doen. De gemeente en zorgpartijen zetten zich actief in om vereenzaming van oudere LHBTIQ+-ers te voorkomen.