Goede zorg voor iedereen

 • De eigen zorgbijdrage omlaag voor ouderen en mensen die langdurig ziek zijn.
 • Geen eigen bijdrage meer voor dagbesteding en begeleiding.
 • Meer steun voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • We helpen ouderen die dat willen, zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
 • Veel ouderen zijn eenzaam—dat pakken wij aan.
 • Meer zorg in de wijk: meer geld voor sociale wijkteams die actief de wijk ingaan.
 • Meer kleine wijkcentra om ouderen dichtbij huis, zorg en begeleiding te bieden.
 • Een aanvraag voor bijvoorbeeld een traplift of huishoudelijke hulp moet veel gemakkelijker worden.
 • Wie zorg nodig heeft, moet snel en goed geholpen worden.
 • Betere samenwerking tussen instanties. Mensen niet van het kastje naar de muur sturen.

Een seniorvriendelijke stad

 • Trams en bussen vaker laten rijden met betere aansluitingen.
 • Haltes aanpassen en geschikt maken voor mensen met een beperking.
 • Verkeersveiligheid: maximale snelheid naar 30 kilometer per uur.
 • Veilige wijken met meer wijkagenten.
 • Voor elke wijk een veiligheidsplan om onveilige plekken en situaties aan te pakken.
 • Meer openbare toiletten in de stad.

Een fijne stad, ook voor kleinkinderen

 • Meer groen in Den Haag en schone lucht.
 • Een klimaatbestendige, duurzame stad.
 • Meer speeltuinen en eerlijke kansen op school voor ieder kind.
 • Betere kansen voor alle jongeren op het vinden van een stage en een baan.