• Om het woningtekort op te lossen zijn er veel meer woningen nodig voor de lage en middeninkomens. GroenLinks stelt als voorwaarde dat alle nieuwbouw voor minimaal 40% uit sociale huur en voor 40% uit middeldure huur en koop bestaat. Daarmee voorkomen we dat er alleen dure woningen worden bijgebouwd, omdat die het meest opleveren. We zetten de gemeentelijke grondpositie in om de bouw van sociale- en middelhuur af te dwingen en leggen dat vast in een doelgroepenverordening.
  • Bij sloop van sociale huurwoningen eisen we dat er minstens evenveel sociale huurwoningen in hetzelfde huursegment terugkeren en dat er een terugkeergarantie is voor bewoners. Als er meer woningen worden gebouwd dan er gesloopt waren, dan stellen we als voorwaarde dat de extra woningen voor minimaal 40% uit sociale huur en voor 40% uit middeldure huur en koop bestaan.
  • We maken met woningcorporaties de afspraak dat zij geen huurwoningen verkopen.
  • De gemeente maakt samen met woningcorporaties een aanvalsplan tegen energiearmoede, bijvoorbeeld door sociale huurcomplexen met hoge energielasten prioriteit te geven bij investeringen in isolatie, het vervangen van ketels en zonnepanelen op het dak. Er wordt ook samen met corporaties, huurdersbelangenverenigingen en bewonerscommissies gekeken hoe huishoudens die als gevolg van achterstallig onderhoud te maken hebben met buitensporige energielasten, (gedeeltelijke) compensatie kunnen ontvangen.
  • De gemeente gaat actief grondbeleid te voeren, door grond te kopen en te verkopen. Zo zorgen we ervoor dat er betaalbare bouwgrond vrijkomt voor wooncoöperaties, woningcorporaties of voorzieningen.