Lees hier het gehele programma

Betaalbaar wonen voor iedereen

We bouwen meer sociale en starterswoningen. Huisjesmelkers pakken we aan en we gaan leegstand tegen. Wij vinden dat het beleid en het handelen van de gemeente gericht moet zijn op het huisvesten van mensen. Want wonen is een grondrecht en geen verdienmodel.

Een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis

We investeren in isolatie en zonnepanelen en helpen Hagenaars die hun energierekening niet kunnen betalen. Ook mogen verhuurders alleen woningen verhuren als ze die ook verduurzamen. Dit gaan we regelen in de verhuurdersvergunning.

Groene en leefbare wijken

We investeren flink in bomen, fietspaden en schone lucht. We halen afval vaker en op meer plekken op. Wij zorgen ervoor dat iedereen in een fijne groene straat woont, met een park om de hoek. Daarom krijgen fietsers en wandelaars ruim baan. Dit doen we door de 30km-zones uit te breiden naar alle woonwijken.

Gelijke kansen voor iedereen

Je postcode of wie je bent mag niet uitmaken voor jouw kansen op goed onderwijs en werk. We pakken onderadvisering in het onderwijs aan en blijven strijden tegen discriminatie en racisme. We bieden hulp aan mensen in armoede of schulden en behandelen Hagenaars zonder werk op een menselijke manier.

Totstandkoming van het programma

De programmacommissie name het voortouw met het schrijven en bestond uit Ali al Hadaui (voorzitter), Serpil Ates, Marlou Grobben, Daan Kegelaar, Annemarie Rullens, Lieke van Son, Zoë Visser en Emma van Wezenbeek, met medewerking van Hella Prins.

Dit programma is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van mensen binnen en buiten GroenLinks Den Haag. We schreven het programma in een tijd waarin we niet altijd even makkelijk fysiek bij elkaar konden komen; toch wisten velen ons te vinden.

De afgelopen periode spraken we met mensen die al jaren belangrijke bijdragen leveren aan Den Haag. We spraken mensen en organisaties die een belangrijke rol spelen in het dagelijks leven van zoveel van onze stadsgenoten. Dit programma is er ook dankzij de leden van GroenLinks Den Haag. We bedanken hen voor hun betrokkenheid en kennis.