• We hanteren strengere normen voor parkeervergunningen en maken ze duurder. Zeer zware en/of grote auto’s gaan fors meer betalen. Voor een tweede parkeervergunning worden aanvullende eisen gesteld. We stoppen met het uitgeven van extra parkeervergunningen en voeren in de hele stad betaald parkeren in.
  • Uitzendbureaus voor arbeidsmigranten huisvesten hun werknemers doorgaans in kwetsbare wijken met een hoge parkeerdruk. Er staan in deze wijken in avonden en weekenden veel busjes die uitzendbureaus gebruiken om arbeidsmigranten heen en weer naar het Westland te brengen. Deze busjes willen we niet meer in de wijk hebben.
  • De gemeente ondersteunt mensen die de parkeervergunning van hun eerste of tweede auto inleveren, of die geen auto bezitten of alleen deelauto’s gebruiken in hun wens om een autoparkeerplek nabij hun woning te vergroenen op het moment dat de parkeerdruk voldoende is afgenomen. Om te wennen, krijgen ze de mogelijkheid om een periode gratis met het OV te reizen of met korting gebruik te maken van deelmobiliteit.
  • De autoparkeernormen verdwijnen. We stimuleren de komst van elektrisch deelvervoer. We introduceren een fietsparkeernorm voor kantoren, bedrijven en voorzieningen die wordt ingezet om fietsen te stimuleren.