• Alle inwoners van Den Haag hebben toegang tot kunst, cultuur en sport. Als bezoeker of als deelnemer. Daarom behouden we de Ooievaarspas en komen er meer cultuurcoaches om kinderen te helpen kennismaken met het cultuuraanbod. We willen cultuuronderwijs een vast onderdeel maken van het onderwijs op basis- en middelbare scholen. Daarom breiden we het initiatief ‘Cultuuronderwijs op z’n Haags’ voor het basisonderwijs uit naar speciaal en voortgezet onderwijs.
  • Sport en bewegen bevordert ontmoetingen tussen mensen. Ook draagt het bij aan een gezonde manier van leven. We vinden dus dat sporten voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor Hagenaars met een lager inkomen of met een beperking. Daarom willen we zorgen voor meer plekken in Den Haag waar binnen en buiten in de eigen wijk gesport kan worden, zoals outdoor basketbalvelden. Ook leggen we meer speeltuinen aan. Bij de inrichting hiervan denken kinderen uit de buurt mee. Nieuw in te richten wijken, zoals de Binckhorst, Den Haag Zuidwest en Laak, bouwen we zo dat ze uitnodigen tot bewegen. Sportkantines moedigen gezond eten aan.
  • We wijzen de professionele sportorganisaties op hun maatschappelijke functie in de stad.
  • We zetten ons in voor een sportieve sportcultuur, waarin iedereen veilig en met plezier kan sporten zonder buitengesloten, gediscrimineerd of misbruikt te worden. Een (sport)cultuur waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht achtergrond, kleur, leeftijd, beperkingen, inkomen, geaardheid. Racisme tackelen, grensoverschrijdend gedrag, fysiek en verbaal geweld in en rond de sportvelden vraagt om actie. Niet alleen van de gemeente, maar ook van besturen van sportverenigingen. Daarom eisen we dat Haagse sportverenigingen en -aanbieders die een subsidierelatie met de gemeente hebben, voldoen aan een aantal basisvoorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen.