Goed onderwijs voor iedereen

scholen & opleidingen | laaggeletterdheid | sport

Kinderen en jongeren zijn de toekomst van onze stad. Daarom moeten alle kinderen de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Onderwijs is daarbij onmisbaar. GroenLinks gunt alle Haagse kinderen en jongeren gelijke kansen in een gezonde omgeving. Helaas is de werkelijkheid nu nog anders. Wie je ouders zijn of uit welke buurt je komt bepaalt nog te vaak hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen.

School gaat over meer dan alleen rekenen en taal. We streven naar een stad met pluriforme scholen, die de diversiteit van Den Haag weerspiegelen en waar kinderen leren over en leven met verschillende culturen. Kinderen moeten buiten kunnen spelen en sporten moet voor iedereen mogelijk zijn.

Ook op latere leeftijd willen mensen graag blijven leren, zodat zij aan het werk kunnen blijven of een nieuwe baan kunnen vinden. Samen met werkgevers en maatschappelijke partners zetten we ons in voor mensen met een taalachterstand, voor oudere werknemers die graag aan de slag willen in een andere beroepstak en voor mensen die jarenlang een zwaar beroep hebben uitgeoefend. 

Wat gaan we doen:

 • De gemeente maakt afspraken met schoolbesturen om segregatie tegen te gaan en scholen gemengder te maken.

 • We vergroten gelijke kansen door af te stappen van de vroege schoolkeuze. Kinderen mogen daarom pas vanaf drie jaar worden ingeschreven voor een basisschool, zodat alle ouders voldoende tijd hebben om een school te kiezen voor hun kind.

 • Alle scholen worden brede buurtscholen waar onderwijs, ondersteuning en vrije tijd samenkomen op één plek, mits de locatie daarvoor toereikend is. We versterken de samenwerking van scholen met sportverenigingen en culturele organisaties. Ook komt er een pool met erkende muzikanten, artiesten en kunstenaars die scholen kunnen inhuren om lessen te geven.

 • In een studentenstad als Den Haag moeten meer plekken komen waar scholieren en studenten goed kunnen studeren. In samenspraak met bibliotheken, wijkcentra en onderwijsinstellingen zoekt de gemeente naar mogelijkheden om het aantal studieplekken uit te breiden. Een goede spreiding over de stad is hierbij van belang.

 • Den Haag krijgt een lerarenopleiding, zodat meer leraren makkelijker kunnen instromen in onze scholen.

 • GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen in Den Haag een baan kan vinden. Een diploma is daarbij cruciaal en daarom helpen we mensen om terug te keren naar school en een startkwalificatie te halen waarmee ze verder door kunnen groeien.

 • Analfabetisme en laaggeletterdheid zijn in Den Haag een groot probleem. Het is voor GroenLinks een prioriteit om zowel mensen met een migratieachtergrond als geboren Hagenaars te begeleiden om de Nederlandse taal machtig te worden. We zetten vol in op wijkgericht taalonderwijs met onder andere hulp van Taal in de Buurt en Taal aan Zee. De samenwerking tussen de verschillende taalpartners wordt versterkt. Daarnaast begeleiden we mensen structureel om digitaal vaardig te worden.

 • Statushouders moeten kunnen studeren met behoud van uitkering. De gemeente stelt een convenant op met de Stichting voor Vluchtelingen Studenten (UAF) zodat hoogopgeleide statushouders snel bijscholing kunnen krijgen. Er komt gecombineerd praktijkonderwijs met Nederlands taalonderwijs voor praktijkgeschoolde statushouders.

 • Er komen meer natuurspeelplaatsen ingericht met bomen om in te klimmen, waterpartijen om dammen te bouwen en struiken om je in te verstoppen. We betrekken kinderen bij de inrichting van de plek.

 • Alle onderwijsinstellingen bieden gezonde maaltijden aan. Op basisscholen waar gezonde voeding extra aandacht nodig heeft, zorgt de school voor een ontbijt. Scholen kunnen gebruik maken van een aanbod aan kook- en proe essen, verzorgd in samenwerking met lokale mbo’s en horeca.

 • GroenLinks zet zich actief in voor de ondersteuning van sportmogelijkheden voor mensen met een beperking samen met bijvoorbeeld Sportbelang SGK.

 • Overgewicht en een ongezonde levensstijl verdienen aandacht. Daarom zetten we actief in op programma’s die zich richten op bewustwording, beweging en voeding, met aandacht voor culturele verschillen.

 • We steunen onze betaald voetbalclub ADO, alleen niet meer financieel.

 • We willen dat kinderen en ouderen veilig buiten kunnen zwemmen in de zomer. Den Haag krijgt daarom een buitenzwembad. 

 • Alle schoolgebouwen worden energieneutraal en comfortabel, met een gezond binnenklimaat. We maken onze scholen gezond, geven ze groene schoolpleinen en gebruiken de daken om zonne-energie op te wekken. Waar mogelijk richten we een schoolmoestuin in. We laten kinderen de natuur ontdekken door het aanbod aan natuur- en milieueducatie nog aantrekkelijker te maken.

 • Huiswerkbegeleiding en examentraining worden gratis toegankelijk voor alle kinderen die dit nodig hebben.

 • Dankzij GroenLinks is de bibliotheek in de Schilderswijk weer open. Ook Moerwijk, Laak en Spoorwijk krijgen weer een volwaardige bibliotheek. We verruimen de openingstijden van bibliotheken.

 • Onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) en hun studenten dragen bij aan de innovatiekracht en dynamiek van Den Haag. De gemeente intensiveert de samenwerking met de Universiteit Leiden, Haagse Hogeschool, InHolland en het Mondriaancollege. Den Haag wordt een echte studentenstad.