• Armoede is het resultaat van een oneerlijke verdeling van kapitaal en inkomen. Mensen met geldproblemen moeten altijd direct passende hulp krijgen. Maar we richten ons ook op structurele oplossingen zoals eerlijke lonen. De gemeente moet daarom per direct een minimumloon van € 14 per uur hanteren voor de eigen medewerkers. Daarnaast stellen we dezelfde eis aan alle organisaties waarmee de gemeente contracten aangaat.
 • Een op de vijf inwoners van Den Haag is minderjarig, en ruim 20% van hen groeit op in een minimahuishouden. Dat is onacceptabel. Armoede blijven we stevig bestrijden. Tegelijk zorgen we ervoor dat deze kinderen zo min mogelijk last hebben van de situatie. De gemeente steunt organisaties die bijvoorbeeld laptops of fietsen regelen voor gezinnen, en springt in wanneer er geen (adequate) organisatie beschikbaar is. Voor hulp bij geldproblemen betrekken we het hele gezin. Samen zien we erop toe dat de zorgen van ouders, niet de zorgen van kinderen worden. Met die gezinsgerichte aanpak doorbreken we de keten van problemen die van generatie op generatie worden doorgegeven.
 • Bij problemen met schulden is vroeg bijsturen of ingrijpen belangrijk; daarbij hebben we extra aandacht voor jongeren. We zorgen dat werkgevers en scholen weten hoe ze problemen kunnen herkennen. Zo helpen ze jongeren aan de juiste informatie en hulp. De gemeente breidt de contacten uit met ontvangers van vaste lasten. Zij zijn belangrijk voor het melden van betalingsachterstanden. Door samenwerking met deze partijen en vroeg ingrijpen voorkomen we afsluiting van energie en huisuitzettingen.
 • Den Haag heeft flinke stappen gezet naar een socialere schuldhulp. We gaan door met de ‘Klantreis’ en ‘Collectief Schuldregelen’ voor alle cliënten. In deze trajecten staat de mens centraal, er is één aanspreekpunt voor begeleiding van de cliënt tijdens het hele traject. Onze schuldhulp staat voor nieuwe kansen en een brede aanpak op maat. Vanuit die kracht blijven we vernieuwen met mensen en organisaties in de stad.
 • De coronacrisis vergrootte verschillen en verergerde kwetsbare situaties. Vooral bij jongeren, zelfstandigen en flexwerkers namen geldzorgen toe. Brede hulpverlening voor deze inwoners met nieuwe geldzorgen moet stapeling van problemen voorkomen. Maatschappelijke organisaties en wijkteams krijgen ruimte om vanuit hun kennis en netwerk ondersteuning te bieden.
 • Een betaalde baan zorgt er helaas niet altijd voor dat je genoeg geld te besteden hebt. De Helpdesk Geldzaken is het eerste aanspreekpunt voor advies bij inkomsten en uitgaven. Naast advies zorgen we dat werkende stadsgenoten in armoede hulp krijgen met het maken van een persoonlijk plan voor bijscholing of met ondernemen met een bijdrage uit het Opleidingleenfonds. Tegelijk moedigen we werkgevers aan om te zorgen voor eerlijke lonen en voldoende uren.
 • Met de Ooievaarspas doen gezinnen met minder geld mee in de stad. We wijzen zoveel mogelijk minimahuishoudens op de pas. Aanvragen en verlengen maken we makkelijker. De pas en alle voorzieningen die daarbij horen, blijven beschikbaar voor alle gezinnen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Voor gezinnen met inkomens van 130% tot 150% van de bijstandsnorm stellen we de Ooievaarspas beschikbaar tegen een minimale vergoeding.
 • In een op de tien huishoudens heerst menstruatiearmoede: daar is soms niet genoeg geld voor maandverband of tampons. Menstruatiearmoede vergroot de kans op infecties en zorgt voor sociale uitsluiting. Het aanbod menstruatieproducten op toiletten bij de gemeente maken we structureel en breiden we uit: bijvoorbeeld naar scholen, en cultuur- en sportclubs die zijn aangesloten bij de Ooievaarspas. Cups, (wasbaar) maandverband en tampons zijn daardoor gratis beschikbaar voor wie dat nodig heeft.
 • Den Haag blijft slachtoffers van de toeslagenaffaire helpen: financieel én door pal voor hun rechten te gaan staan, bijvoorbeeld richting het Rijk of schuldeisers.
 • GroenLinks is van mening dat om de ongelijkheid te verkleinen juist de vermogende eigenaren van (zakelijk) onroerend goed een onroerende zakenbelasting (OZB) zouden moeten betalen die procentueel gelijk is aan het landelijke gemiddelde van alle gemeenten. De opbrengsten kunnen dan gebruikt worden voor het sociaal domein, meer voordelen met de Ooievaarspas en betere zorg. Minima krijgen een vrijstelling van deze belasting.
 • We bestrijden vervoersarmoede door de ov-regelingen voor Ooievaarspashouders in stand te houden en breiden deze waar mogelijk uit naar de leeftijdsgroep tussen de 18 en 65 jaar. Zo voorkomen we dat er nieuwe vervoersarmoede ontstaat bij de mobiliteitstransitie van auto naar fiets en ov. We starten met een Fietsenbank voor minima.
 • We bestrijden vervoersarmoede door de ov-regelingen voor Ooievaarspashouders in stand te houden en breiden deze waar mogelijk uit naar de leeftijdsgroep tussen de 18 en 65 jaar. Zo voorkomen we dat er nieuwe vervoersarmoede ontstaat bij de mobiliteitstransitie van auto naar fiets en ov. We starten met een Fietsenbank voor minima.