• We willen dat bewoners weer trots zijn op hun wijk. Om aan te sluiten bij wensen, ideeën en behoeften van de bewoners maken we budget beschikbaar voor ‘mijn wijk’-projecten. Hierin gaan we samen met de bewoners in de wijken aan de slag met onderhoud en vernieuwing van de wijk, bijvoorbeeld door het starten van een Wijkbedrijf. Daarmee stimuleren we ook sociale contacten tussen bewoners.
  • GroenLinks zorgt dat inwoners altijd een belangrijke stem krijgen bij nieuwe ontwikkelingen in de stad. We zorgen dat ook de bewoners in aangrenzende buurten worden betrokken die gevolgen ervaren van de nieuwbouw.
  • Den Haag heeft een hoop te bieden, dat zien ook bezoekers en toeristen. Toerisme mag echter nooit een bedreiging vormen voor de natuur, of voor de leefbaarheid voor onze eigen inwoners. Daarom richten wij de citymarketing op de spreiding van bezoekers: over de verschillende seizoenen én over verschillende plekken in de stad. Ook zorgen we voor scherpe regulering van het aantal hotelkamers en moedigen we toeristen aan om te fietsen.
  • Het aantal personen per huishouden neemt al jaren af. Dit vraagt om meer kleinere en betaalbare woningen. Met de maatregelen om verkamering van betaalbare woningen tegen te gaan, geven we starters meer kansen ten opzichte van beleggers. Tegelijkertijd zijn er in de stad grotere woningen en bedrijfspanden die nu niet worden benut en is er een enorme vraag naar kleinere woningen en studentenkamers. Het beter benutten van de bestaande woningen helpt om deze woningnood op te lossen. Zeer grote woningen kunnen geschikt worden gemaakt voor meerdere kleinere huishoudens tot drie personen. We staan dit alleen toe op plekken waar de leefbaarheid niet onder druk staat en op voorwaarde dat de gemeente de woningen kan beschermen voor opkoop en verhuur, onder meer door een zelfbewoningsplicht. De nieuwe woningen moeten minimaal voldoen aan de Standaard voor woningisolatie. In het geval van verhuur mag de huur niet hoger zijn dan het huurpuntenstelsel voorschrijft. Deze voorwaarden worden opgenomen in de vergunning.