Uitsluiting is onacceptabel

Maar elke dag krijgen Haagse inwoners te maken met allerlei vormen van discriminatie. Huidskleur, geloof, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, achtergrond of handicap worden tegen mensen gebruikt. Elke vorm van uitsluiting is onacceptabel en pakken we keihard aan. Het voorkomen van discriminatie is ook belangrijk, dus we zetten in op bewustwording en verbinding.

Afspiegeling bevolking

Discriminatie en racisme moet stoppen. GroenLinks wil dat de gemeente niet meer samenwerkt met instellingen en bedrijven die discrimineren. Ook zorgen we ervoor dat de gemeente zelf werknemers werft onder alle inwoners van Den Haag. Het personeel van de gemeente moet in alle functies een goede afspiegeling zijn van de Haagse bevolking.

Veilige straten

Op straat moet het veilig zijn. Je moet veilig hand in hand kunnen lopen met je geliefde, ook ’s avonds alleen over straat kunnen gaan, en zonder aarzelen kunnen dragen wat je wilt. We vangen mensen op, die geen veilig thuis meer hebben. We zorgen ervoor dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk thuis voelen.

Zorgvuldig met privacy

Veiligheid mag nooit ten koste gaan van privacy. We gaan zorgvuldig om met gegevens van mensen. Ook zijn we kritisch op het opvragen en gebruiken van gegevens en het digitaal maken van informatie vanuit de gemeente.

Dit gaan we doen:

Oog voor veiligheid en privacy

  • We breiden het aantal wijkagenten uit en maken we voor elke wijk een wijkveiligheidsplan. Alle bus- en tramhaltes worden transparant en in het donker goed verlicht. Ook maken we meer gebruik van buurtouders en jongeren die elkaar aanspreken op hinderlijk gedrag op straat. BOA’s bewapenen we niet.
  • We blijven kritisch op het plaatsen van camera’s en het gebruik van drones in de stad om de veiligheid op straat te verbeteren. Camera’s mogen alleen ingezet worden als tijdelijke maatregel voor specifieke problemen in een bepaalde buurt of wijk. Daarom evalueren we de inzet van veiligheidscamera’s ieder jaar.
  • We blijven strijden tegen etnisch profileren door de politie én alle andere organisaties die zich hier schuldig aan maken. Er komt een concreet actieplan, geformuleerd door de Haagse politie en de gemeenteraad, om het etnisch profileren aan te pakken. We verhogen de controle op de handel en kwaliteit van drugs. We zorgen voor een betere spreiding van coffeeshops over onze stad. Op populaire uitgaansplekken in de stad worden voorlichting en tests aangeboden. Op bezit van kleine hoeveelheden drugs voor persoonlijk gebruik wordt niet gehandhaafd. Bij de voorlichting gaan we specifiek in op het gebruik van lachgas. Ook gaan we met verkopers van lachgas in gesprek hoe we het afval zoals lachgaspatronen en ballonnen kunnen terugdringen.

Inclusieve stad

  • Mensen, bedrijven, organisaties, werkgevers, overheidsinstellingen, uitzendbureaus en andere instellingen die discrimineren, worden opgespoord en strafrechtelijk vervolgd. Ook moedigen we aangifte doen van discriminatie aan en zorgen we ervoor dat er altijd wordt teruggekoppeld wat er met de aangifte is gebeurd.
  • De gemeente werkt niet samen met bedrijven, organisaties, instellingen of personen die discrimineren of mensenrechten schenden. Dit geldt ook voor inkoop door de gemeente.

Zie ook: