Kandidatencommissie

Permanente kandidatencommissie van GroenLinks Den Haag vanaf 2018.

De voornaamste taak van de Kandidatencommissie (KC) is het adviseren van de leden van GroenLinks Den Haag over de geschiktheid van kandidaten voor belangrijke functies binnen de afdeling Den Haag van GroenLinks.

Het zal vooral gaan om kandidaten voor de GroenLinks-fractie van de Haagse gemeenteraad bij de gemeenteraadsverkiezingen en voor nieuwe bestuursfuncties. Op verzoek van het afdelingsbestuur kan de KC eventueel ook over kandidaten voor andere functies adviseren.

Op basis van een door het bestuur van de afdeling opgesteld profiel en scoutingsacties kunnen kandidaten bij de secretaris van het afdelingsbestuur solliciteren. Daarna zullen er sollicitatiegesprekken volgen en vervolgens adviseert de KC aan de leden over de kandidatenlijst.

De KC brengt advies uit aan het afdelingsbestuur. De leden van GroenLinks Den Haag beslissen uiteindelijk over de plaatsing op de kandidatenlijst ofwel het innemen van de (bestuurs-)functie(s) door de kandidaten. Daarnaast kan de commissie het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over scouting en werving.

De commissie bereidt zich voor op de procedure(s) met reglementen, statuten, een planning en HR-instrumenten.

In de aanloop naar de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen (gepland voor 2022) neemt het werk van de KC weer sterk toe. Mogelijk zal de commissie dan op zoek gaan naar nieuwe leden.

Huidige leden:

Corien de Kloe: coriendekloe@gmail.com  (voorzitter a.i.)

Anna Maria Andriol

Jacqueline Rutjens

Ali Bozbey 

Joris Den Ouden 

Loes Petersen 

Erica Radelaar