Permanente kandidatencommissie van GroenLinks Den Haag vanaf 2018.

De voornaamste taak van de Kandidatencommissie (KC) is het adviseren van de leden van GroenLinks Den Haag over de geschiktheid van kandidaten voor belangrijke functies binnen de afdeling Den Haag van GroenLinks.

Het zal vooral gaan om kandidaten voor de GroenLinks-fractie van de Haagse gemeenteraad bij de gemeenteraadsverkiezingen en voor nieuwe bestuursfuncties. Op verzoek van het afdelingsbestuur kan de KC eventueel ook over kandidaten voor andere functies adviseren.

Op basis van een door het bestuur van de afdeling opgesteld profiel en scoutingsacties kunnen kandidaten bij de secretaris van het afdelingsbestuur solliciteren. Daarna zullen er sollicitatiegesprekken volgen en vervolgens adviseert de KC aan de leden over de kandidatenlijst.

De KC brengt advies uit aan het afdelingsbestuur. De leden van GroenLinks Den Haag beslissen uiteindelijk over de plaatsing op de kandidatenlijst ofwel het innemen van de (bestuurs-)functie(s) door de kandidaten. Daarnaast kan de commissie het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over scouting en werving.

De commissie bereidt zich voor op de procedure(s) met reglementen, statuten, een planning en HR-instrumenten.

Samenstelling:

  • Laura van Herpen - voorzitter
  • Corien de Kloe - secretaris
  • Anna Maria Andriol
  • Jacqueline Rutjens
  • Joris Den Ouden 
  • Ate Flapper
  • Edith van Middelkoop
  • Ali Bozbey
  • Farah Karimi
  • Anna Robin Hogendoorn-Streef

De KC is te bereiken via: kcgroenlinksdenhaag@gmail.com.

In het geval een geschil ontstaat tussen kandidaat en KC, kan deze worden voorgelegd aan de interne geschillencommissie van GroenLinks Den Haag. Kandidaat of KC kan zich tot de interne geschillencommissie wenden via gcgroenlinksdenhaag@gmail.com. Mocht bovenstaande niet tot een oplossing leiden kunnen KC of kandidaat zich wenden tot het provinciaal bestuur.